Dit is een gastbijdrage. Een Apache-lezer levert met dit stuk een bijdrage aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Het verloren fatsoen van N-VA

Walter De Smedt
(Foto Julia M. Free)
(Foto Julia M. Free)

Federaal stelde hij zich tegenover de socialistische partijen die hij verantwoordelijk hield voor alles wat in dit land onfatsoenlijk kon lopen. Gemeentelijk deed hij beroep op onbezoedelde nieuwkomers als hijzelf.

Dat daardoor vele kiezers van partij veranderden was te voorzien: zoals de aanhoudende schandalen aantonen, was en is het fatsoen geheel in onbruik geraakt.

(Foto Julia M. Free)
(Foto Julia M. Free)

Intussen heeft de N-VA bereikt waar de andere partijen slechts van kunnen dromen: het is de machtigste partij van België geworden. Vraag is nu wat Bart De Wever deed en doet met al die macht. Hij belichaamde het nieuwe fatsoen maar is het motto 'De Verandering Werkt' wel naar waarheid?

Arco

Het Arcodossier is misschien wel hét schoolvoorbeeld van wat je boerenbedrog kan noemen: 800.000 coöperanten van Vlaanderens machtigste middenveldvereniging ACW tekenden in voor gemiddeld 1.860 euro, in een investeringsfonds van de Dexia bank.

Met het faillissement van die bank ging ook Arcopar en het geld van de coöperanten in rook op. Peter Dedecker ( N-VA) beet zich vast in het dossier. Onder meer in een opiniestuk in De Tijd zette hij de puntjes op de i:

Ik zeg al vijf jaar dat de staatswaarborg onhoudbaar is en het juridisch niet waterdicht te maken valt om de Arco-slachtoffers met belastinggeld te compenseren, en ik kreeg vandaag opnieuw gelijk (...) Nadat de Raad van State de zaak doorschoof naar het Grondwettelijk Hof en dat Hof op zijn beurt doorverwees naar het Europees Hof van Justitie, heeft dat laatste eindelijk een definitieve uitspraak gedaan in de Arco-saga. De manier waarop de regering-Leterme destijds een waarborg beloofde aan de Arco-coöperanten is een vorm van illegale staatssteun. Ze gaat in tegen de regels die we met zijn allen samen hebben afgesproken en die mee een fundament vormen van de Europese vrijhandelszone die de Europese Unie heet.

Wat doet de N-VA hier intussen mee?

De bal ligt nu bij de taskforce die de premier heeft aangekondigd in zijn State of the Union. Die taskforce moet kijken welke mogelijkheden er nog zijn om de intenties van het regeerakkoord uit te voeren. Het Europees Hof laat misschien nog een minimale opening voor een regeling, maar het is van het grootste belang dat die ook juridisch sluitend is.

Wat doet Peter Dedecker hier intussen mee?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: In 2018 en 2019 zal ik niet opnieuw deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en de federale verkiezingen. Ik wil andere wegen verkennen, ergens tussen mijn oude liefde, de technologische wereld vanuit mijn opleiding tot burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen, en de beleidservaring die ik de afgelopen jaren opdeed.

Confederalisme

'Dat de N-VA voor de volgende verkiezingen geen communautaire ambities zou koesteren, klopt niet, alle commotie en stemmingmakerij in de media ten spijt. Confederalisme blijft de kern van het N-VA-programma. Maar hoe de kiezer de kaarten schudt, hebben wij niet onder controle', klinkt het op de eigen partijwebsite.

De bestaansrede van N-VA werd duidelijk verdedigd door de fractieleider in de Kamer, professor Hendrik Vuye.

Wat deed N-VA? Partijvoorzitter De Wever stak de grondwetsherziening in de politieke ijskast om tot de regering te kunnen toetreden.

Wat deed professor Vuye? Begin 2016 nam hij ontslag als fractievoorzitter. Met N-VA Kamerlid Veerle Wouters werd hij co-voorzitter van het studiecentrum Objectief. In september 2016 werd hij van deze opdracht ontheven en na een kritisch interview in De Morgen uit de partijraad en het dagelijks bestuur van de partij gezet. Op 21 september 2016 stapte hij samen met Veerle Wouters uit de partij.

Publifin

Herinnert u zich het Waalse Publifinschandaal nog? En de Vlaamse variant Publipart?

Op de website van  Siegfried Bracke lezen we daarover:

'Publipart is een beleggingsvennootschap met veel foute keuzes, lees ik. Dan is het van twee dingen één. Ofwel hebben de schepenen zich daar niets van aangetrokken, maar waarvoor krijgen ze dan die vergoeding? Ofwel steken ze er wel werk in (Balthazar zegt dat), maar dan zijn het wel ongelooflijke hypocrieten met hun niet aflatende praatjes over duurzaamheid, ... Wat nu blijkt staat in schril contrast met het dominante discours over Gent als een progressieve, warme, solidaire stad waar het beleid de ene prijs na de andere krijgt. Of gaan we daar de prijs van kampioen in oude politieke cultuur toevoegen? In de Optimacommissie is bij herhaling gezegd dat er tussen de stad en Optima geen link was. Dat blijkt dus wel zo te zijn: Publipart heeft er veel geld aan verloren. De schepenen Balthazar en Peeters zitten daar namens de stad...'

Op 22 februari 2017 stelde de gezamenlijke pers vragen over de vergoeding van Siegfried Bracke bij Telenet: RTBF consulteerde Cumuleo.be en stelde vast dat Bracke, die in 2014 Kamervoorzitter werd, in 2013 betaald werd als lid van de adviesraad van de NV Telenet Bidco. Hij zou er 18.000 euro voor hebben ontvangen.

De 18.000 euro waarvan sprake, is het bedrag dat Bracke dat jaar kreeg in de adviesraad van Telenet. Telenet Bidco is volgens RTBF deels in handen van Tecteo, het huidige Nethys, een dochtermaatschappij van ... Publifin.

Wat deed de N-VA? Bracke bleef Kamervoorzitter.

Wat deed Bracke? In Het Nieuwsblad lezen we:

'De Gentse N-VA is het gedraal van Siegfried Bracke beu. Op een vergadering gisteravond besliste het afdelingsbestuur dat hij in het beste geval op de voorlaatste plaats aanspraak kan maken en dat hij daarover snel moet beslissen. Lijsttrekster Elke Sleurs zal daarover vandaag ook samenzitten met N-VA-voorzitter Bart De Wever.'

Op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Gent werd Europees parlementslid Anneleen Van Bossuyt voorgesteld als nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zij werd voorgedragen door Elke Sleurs, die zelf een stap opzij zette.

Optima

Op de partijwebsite schrijft Johan Klaps:

'Alles begon eigenlijk met de bankencrisis. Vier grote financiële groepen komen op dat moment in de problemen: de Vlaamse privébank KBC, de Belgische bank Fortis, vakbondsbank Dexia en vakbondsverzekeraar Ethias. Zes jaar later zien we dat KBC een absoluut succesverhaal is geworden: ze betaalden de hulp vervroegd en met een dikke winst terug. Ook Fortis zal de overheid uiteindelijk geen verlies berokkenen. De twee groepen met linken naar vakbonden en politiek daarentegen zijn een fiasco gebleken. Dexia hangt als een molensteen rond onze nek. En ook het Ethias/Optima-avontuur is faliekant afgelopen. Dat lijkt me een duidelijke waarschuwing dat de overheid bankbeheer beter aan de privé overlaat, en zich beperkt tot het prudentieel toezicht.'

Wat deed de N-VA met het “prudentieel toezicht” op de privé?

Een artikel op Apache van 16 november 2017 en het daarbij getoonde filmpje gaven een duidelijk antwoord: 'De favoriete bouwpromotor van Bart De Wever: samen aan de feestdis'.

In daarop volgende afleveringen werd de samenwerking tussen het stadsbestuur en de privé verder uit de doeken gedaan. In de laatste aflevering werd nogmaals herhaald waar het allemaal om ging:” Er stroomden immers niet enkel vele miljoenen vanuit de met het faillissement flirtende Optima Bank naar de entourage van Land Invest, ook vanuit Luik liep er flink wat vers kapitaal binnen.

Dat gebeurde via obligatieleningsovereenkomsten afgesloten met Ogeo Fund. Dat Luiks pensioenfonds werd in die periode gedomineerd door van corruptie verdachte PS’ers als Stéphane Moreau en Alain Mathot, en heeft 50 procent van de aandelen van Land Invest Group in handen.

Waarvoor het geld uit Luik werd gebruikt? Op 27 juni 2014 werd met Ogeo Fund een obligatielening afgesloten om de deelneming van Land Invest Group in Immpact Vastgoed te financieren. Pro memorie: twee dagen eerder, op 25 juni 2014, werd met hetzelfde doel een lening afgesloten met Optima Bank.

Ruim een maand later, op 7 augustus 2014, werd nog een obligatielening afgesloten met Ogeo Fund. Deze keer voor een wel zeer merkwaardig project: de bouw van een golfbaan met 18 holes en 470 (luxe)woningen op een terrein van 225 hectare, ergens in de Canadese provincie Nova Scotia. Een project dat intussen op de klippen lijkt te zijn gelopen: de lokale vennootschappen waar Land Invest Group mee in zee ging, werden veroordeeld voor zware overtredingen van de lokale milieuwetgeving.

Er blijkt niet eens meer geld in kas om een advocaat te betalen om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Een paar maanden eerder – op 28 maart 2014 – sloot Land Invest nog een andere obligatieleningovereenkomst met Ogeo Fund af. Een wel heel bijzondere deze keer: de lening werd afgesloten “ter financiering van een dividenduitkering."

De PS

Bart De Wever in de studio van VTM Nieuws naar aanleiding van het harde spel van de Waalse socialisten in het CETA-dossier.

Ja, wat mij betreft, bewijst de PS het failliet van België. De PS, die 25 jaar aan de macht geweest is en geen schrik had om op Belgisch niveau te blokkeren, gebruikt haar macht in Wallonië nu om alsnog te blokkeren. Dan denk ik dat de conclusie alleen kan zijn dat de twee democratieën in eigen bedding moeten gaan.

Wat deed De Wever met de PS?

Apache kon een explosief verslag van het directiecomité van Ogeo Fund, de financier van Land Invest Group inkijken. Het directiecomité van Ogeo stond op dat moment nog onder leiding van Stéphane Moreau, de in het Publifin-schandaal zwaar in opspraak gekomen sterke man van de PS in Luik.

Het verslag is explosief omdat het toont hoe Bart De Wever achter de schermen zaken doet met Luikse PS’ers die hij voor het oog van de camera neerzet als de gezworen ideologische vijand van zijn partij.

Het verslag is explosief omdat het toont hoe Bart De Wever achter de schermen zaken doet met Luikse PS’ers die hij voor het oog van de camera neerzet als de gezworen ideologische vijand van zijn partij.

Maar toch vooral omdat het aangeeft hoe De Wever nog voor hij goed en wel verkozen was als burgemeester, de Antwerpse vastgoedmarkt opende voor een projectontwikkelaar waarvan zijn favoriete bouwpromotor in alle stilte en goed verborgen voor het oog van de buitenwereld, aandeelhouder is.

In het verslag van het directiecomité, dat dateert van 5 mei 2011, wordt onder de tussentitel ‘dossiers / prospects contracts’ melding gemaakt van een twee dagen eerder gehouden 'réunion de travail ‘lobbying’ avec Bart De Wever le 03/05/2011'.

Wat deed N-VA? In een Belgabericht lezen we:

'De plenaire Kamer heeft donderdag het verzoek verworpen om de parlementaire onschendbaarheid van PS-Kamerlid Alain Mathot op te heffen. Dat gebeurde met 81 stemmen van N-VA, Open Vld, PS en sp.a, tegen 49 stemmen van CD&V, MR, Ecolo-Groen en PVDA. Vlaams Belang en cdH onthielden zich. Het parket-generaal van Luik had de Kamer de opheffing gevraagd van de parlementaire onschendbaarheid van Mathot. Tegen de burgemeester van Seraing waren fraudeverdenkingen gerezen in verband met de openbare aanbesteding van een verbrandingsoven in Herstal. De commissie Vervolgingen van de Kamer had eerder al met vijf stemmen tegen twee voorgesteld niet in te gaan op dat verzoek. De plenaire Kamer volgde donderdagavond dat advies.'

Rechtstaat

Als je het 'fatsoenlijk' wil houden is de absolute minimumvereiste dat je de rechtstaat eerbiedigt.

Wat doet de N-VA? Hoofdredacteur Bert Bultinck in Knack van 14/02/18:

Natuurlijk zou het een blamage zijn mocht Salah Abdeslam vrijgesproken worden vanwege een document in een verkeerde taal. Zo'n vrijspraak staat niet in verhouding tot het gepleegde misdrijf. Maar de vraag is: een blamage voor wie? Toch niet voor Sven Mary, want die gebruikt alleen maar de wetten van het land om zijn cliënt zo goed mogelijk te verdedigen, wat zijn plicht is als advocaat. Dat het de taak zou zijn van de advocaat om ervoor te zorgen dat iemand 'een correcte straf' krijgt, zoals Jambon beweert, is uiteraard volstrekte onzin - dat is de job van de rechter. Het is schrikbarend om te zien hoe nonchalant een minister van Binnenlandse Zaken - een van de drie cruciale 'veiligheidsdepartementen' van het federale België - dergelijke nonsens uitkraamt. Het getuigt van een apert gebrek aan kennis van hoe onze rechtsstaat werkt, of, en dat is nog erger, van een grondig misprijzen voor die rechtsstaat.

Het Volk

Hoe moet je tegen de werkelijkheid, zoals die door de denk- en handelswijze van de N-VA duidelijk is geworden, aankijken? Je kan zoals Jean-Marie Dedecker, elf jaar nadat hij uiteindelijk toch niet welkom bleek bij de N-VA, op een etentje met Bart De Wever de strijdbijl begraven.

Je kan trachten om, zoals Jean-Marie Dedecker het op Knack.be steeds weer doet, de woorden te gebruiken die het volk graag leest: leugenpaleis, een jezuïtenpassage, balken, zetbaas, het riedeltje van "de scheiding der machten", procedureneukers, pietluttige interpretaties en haarkloverij, multiculturele obesitas, het moreel verheven artiestenvolkje met een mond vol zeep, en dan besluiten:

"De twee vijanden van het volk zijn de criminelen en de overheid. Laat ons de tweede vastbinden met de ketens van de grondwet zodat het geen gelegaliseerde versie wordt van de eerste. Een wijs man die Thomas Jefferson” (Knack.Be 18/02/18)).

Dat wat Jefferson zei net het omgekeerde bedoelt van wat er door de voorzitter van de éénmanspartij wordt van gemaakt, dat die wijze man juist wees op het gevaar van de “schurkenstaat” als je er geen grondwet voor maakt om het te beletten, doet er voor het volk wellicht niet toe: als het maar vettig wordt geschreven is het leuk om te lezen.

Daar zit nu juist het probleem: wie er nauwlettend naar kijkt, kan het echt niet fatsoenlijk noemen. Het volk wilde het wel, stemde er ook voor, maar als het niet waar wordt gemaakt, kiest het uit onvermogen voor “brood en spelen”.

LEES OOK
Tom Cochez, David Leloup / 15-05-2019

Huiszoeking bij Alain Mathot: de geheime villa in Koh Samui

Het Luiks gerecht voerde, in aanwezigheid van Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) een huiszoeking uit bij Kamerlid Alain Mathot (PS). Die kocht een luxevilla in Thailand met…
Villa Koh Samui Mathot 300dpi
Tom Cochez / 08-05-2019

De Wever en Jambon op diner bij superlobbyist Blijweert

Wat deden Bart De Wever, Jan Jambon en enkele andere N-VA’ers in het gezelschap van vastgoedadvocaten en omstreden betonboeren op een besloten diner dat toplobbyist Koen Blijweert…
Blijweert-
Tom Cochez / 21-01-2019

N-VA werkt als magneet voor activistische journalisten

Voor elke sneer naar 'activistische journalisten' van Bart De Wever, lijkt N-VA zelf een exemplaar binnen te halen. Michael Freilich van Joods Actueel is de zoveelste in een…
Michael Freilich met Bart De Wever en André Gantman (Foto Belga - Dirk Waem)