Schaliegas: Als de waterleiding vuur spuwt

21 februari 2012 Tom Cochez
Schaliesteen
Foto: Hilke Charels
Schaliesteen
Schalie Foto: Hilke Charels

Dat schaliegas heeft ook een geweldige potentie. Er zit, verspreid over de wereld, letterlijk voor vele duizenden miljarden euro van in de grond. Voldoende om internationale machtsverhoudingen te doen kantelen en staten voor vele jaren energieonafhankelijk te maken.

Ecologische voetafdruk

Als straks de laatste druppel olie wordt opgepompt zou schaliegas de redder in nood kunnen zijn, maar tegelijk zouden investeringen in schaliegaswinning de zoektocht naar schone en alternatieve energie vertragen. Bovendien is de ecologische voetafdruk van schaliegas groter dan die van klassieke steenkool. Slecht voor de opwarming van de aarde dus en ook lokaal kunnen de milieueffecten groot zijn: met chemicaliën verontreinigd drinkwater, opborrelend gas, zelfs heuse aardbevingen.

In de Verenigde Staten is schaliegas vandaag goed voor bijna een kwart van de energiemarkt. In Europa zijn er voorlopig alleen nog maar proefboringen. De Europese Unie is verdeeld tussen landen met een grote voorraad schaliegas zoals Polen en lidstaten die de ecologische gevolgen vrezen.

Grote energieconcerns manoeuvreren in afwachting van Europese wetgeving volop in de hoop deals te sluiten en licenties binnen te halen. De lobbymachine draait overuren en wetenschappers zoeken koortsachtig of de bezorgdheden bij de tegenstanders van schaliegas terecht zijn.

Limburgse Reconversiemaatschappij

En hoe zit het in België? Had de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) geen deal afgesloten met een Australische energiereus om gas uit de oude steenkoolbekkens op te halen? Zijn er milieueffecten of heeft het allemaal niets van doen met het omstreden schaliegas.

De voorbije maanden begeleidde Apache een handvol studenten journalistiek van de Lessius Hogeschool in Mechelen bij hun zoektocht naar de voor- en nadelen van een energiebron. De komende dagen brengen we hun bevindingen: een overzichtsartikel dat een soort stand van zaken geeft, een kijk op de situatie in Europa, een interview met een wetenschapper en een gesprek met de LRM.

LEES OOK
Dries Crabbe / 24-02-2012

Schaliegas: ‘Vlaanderen geeft helemaal geen rijkdom uit handen’

Bijna een jaar terug richtte de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) samen met de Australische energiereus Dart Energy de nv Limburg Gas op. Bedoeling is gas in de vroegere…
gaspit (
Hilke Charels / 23-02-2012

Schaliegas: 'Sowieso zullen het nooit grote aardbevingen zijn'

Volgens professor Rudy Swennen, gespecialiseerd in ‘sedimentpetrologie’, leidt het geen twijfel dat de ontginning van schaliegas ook in Europa geliberaliseerd zal worden. Om niet…
Rudy Swennen
Hugues Ntoto Makaba / 22-02-2012

Schaliegas: 'Polen wil pensioenen betalen met schaliegas'

Terwijl de Verenigde Staten al voor een kwart op schaliegas draaien, twijfelt Europa. De publieke opinie is verdeeld en de belangen van overheden in verschillende Europese landen…
Tusk (Foto Bartheq)