ALLE DEBATTEN
Gastbijdragen worden door Apache-lezers geleverd en dragen bij aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.
info
panorama_fish_eye

September 2022

Koen Smets / 30-09-2022

Winst- en andere motieven

Is het nastreven van winst in de zorgsector uit den boze?
eldery people
Koen Smets / 23-09-2022

Er bestaat niet zoiets als een gratis extra vrije dag

Britse werkgevers staan voor een dilemma met de afkondiging van een extra vrije dag.
funeral procession
Paul Vanlerberghe / 20-09-2022

De gruwelweek van Tinne Van der Straeten

Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) communiceerde zichzelf in nesten.
Tinne Van der Straeten
Wouter Hessels / 19-09-2022

Queen Elizabeth II vs. Jean-Luc Godard

Filmhistoricus Wouter Hessels vindt de aandacht voor het overlijden van Elizabeth II disproportioneel.
Queen Elizabeth Jean-Luc Godard
Koen Smets / 16-09-2022

Over een overlijden

Waarom is de dood van iemand die we nooit ontmoetten soms toch zo’n betekenisvolle gebeurtenis?
queen
Koen Smets / 09-09-2022

Appelen en peren (III): Boekhouders en handhavers

Utilitaristisch denken is een geschikte leidraad voor besluitvorming.
appelen en peren III
Koen Smets / 02-09-2022

Appelen en peren (II): Is utilitarisme waardeloos of net verkeerd gebruikt?

Is utilitarisme echt een waardeloos werktuig in het nemen van beslissingen?
appelen peren
Helene De Donder / 01-09-2022

Laat scholen een plek zijn waar je jezelf kunt zijn

Scholen willen het kritisch denken stimuleren en diversiteit omarmen, maar de praktijk volgt niet.
school Zaventem
panorama_fish_eye

Augustus 2022

Walter De Smedt / 31-08-2022

Het dossier van de Bende van Nijvel mag niet gesloten worden

Oud-rechter Walter De Smedt vindt het maatschappelijk niet aanvaardbaar om het Bendedossier te sluiten.
slachtoffers Bende van Nijvel
Paul Vanlerberghe / 30-08-2022

Zuid-Europese lidstaten willen Europese energiemarkt hervormen

Spanje, Portugal en Griekenland leiden het verzet tegen de Europese energiemarkt.
Windenergie spanje
Paul Vanlerberghe / 29-08-2022

De werking van de Europese energiemarkt maakt ons kapot

Het marktmechanisme zorgt voor compleet vertekende prijzen, stelt onderzoeker Paul Vanlerberghe.
elektriciteit energie hoogspanning
Koen Smets / 26-08-2022

Appelen en peren (I): Wat schort er eigenlijk aan utilitarisme?

Utilitarisme: een realistische en bruikbare aanpak, of fundamenteel ondeugdelijk?
appelen peren
Han Zinzen / 24-08-2022

Antwoord aan strafpleiter Walter Damen

'De drugwet van 1921 moet hervormd worden: legaliseer én reguleer alle drugs', stelt Han Zinzen.
Drugvangst
Walter De Smedt / 22-08-2022

PFOS-onderzoekscommissie liet enorme kans liggen

De commissie liet volgens Walter De Smedt de oorzaken van vastgestelde 'disfuncties' links liggen.
3M Zwijndrecht
Koen Smets / 19-08-2022

Een toevallige gedragseconoom kan het niet laten

Over het belang van het in vraag stellen van intuïties en aannames.
Pralines
Koen Smets / 12-08-2022

Kiezen waar we om geven

Waar we niet om malen heeft weinig invloed op ons. Een soort supermacht om blijer en gelukkiger te zijn.
Snowman
Koen Smets / 05-08-2022

Niet het beste streefdoel

Welke streefdoelen zijn effectief en welke niet?
doel darts
Christine Merckx / 01-08-2022

Duurzaam organiseren of eerst goed feesten?

Willen bezoekers extra inspanningen leveren en bijdragen aan duurzame events?
Bekers festival
panorama_fish_eye

Juli 2022

Koen Smets / 29-07-2022

De illusie van de onbewogen besluitvorming

We hoeven niet altijd een alomvattende kosten-batenanalyse uit te voeren om goede beslissingen te maken.
wegwijzer
Lode Buelens / 27-07-2022

De echte klimaatradicalen

De business as usual van de grootste uitstoters en vervuilers zorgt voor verdere ontwrichting.
Boorplatform