ALLE ARTIKELS

info
panorama_fish_eye

September 2023

Paul Gebruers / 29-09-2023

Oversubsidiëring van katholieke kerk staat weer ter discussie

De recente golf van ontdopingen heeft geen enkele impact op de financiering van de katholieke kerk.
subsidies katholieke kerk
Paul Gebruers / 29-09-2023

Burgers willen ontdoping voor rechtbank afdwingen

Een groep burgers wil het recht om geschrapt te worden uit het doopregister afdwingen voor de rechtbank.
Een gebroken stenen kruis ligt op de grond.
Esmeralda Borgo, Steven Vanden Bussche, Tom Cochez, Follow the Money / 28-09-2023

Zeeschepen smoren Vlaanderen in stikstof

Tegen 2030 zouden zeeschepen kunnen tekenen voor liefst 40% van de totale uitstoot van stikstofoxiden. 
De HMM Algeciras, een van de grootste containerschepen, vaart de haven van Rotterdam binnen.
Tom Cochez / 27-09-2023

3M krijgt geen vergunning voor lozing ultrakorte PFAS

3M loost al decennialang illegaal en ongestoord ultrakorte PFAS.
Grondwerken in de directe omgeving van chemiebedrijf 3M
Hind Fraihi / 27-09-2023

Scholen kampen met tweekoppig radicaliseringsmonster

Scholen zitten gesandwicht tussen moslimfundamentalisme en extreemrechtse agitatie.
scholen radicalisering
Thibault Coigniez / 26-09-2023

Duur huren houdt Vlamingen in kansarmoede

Te dure huurprijzen fnuiken bovendien de schoolkansen van kinderen in kansarmoede.
kansarmoede Vlaanderen
Wouter Hessels / 25-09-2023

Waarom laat het VAF de generatie van Robbe De Hert in de kou staan?

Wouter Hessels hekelt het gebrek aan initiatief om het Vlaams filmisch erfgoed te koesteren.
Portret van filmmaker Robbe De Hert uit 2006.
Tom Cochez / 25-09-2023

De slappe koord tussen eren en bestuderen van Vlaamse fascisten

Wetenschappelijk onderzoek lijkt soms de duimen te leggen voor de verering van zwartgeblakerde fascisten.
Cyriel Verschaeve. Volgens Ortwin Depoortere een voorbeeld voor de Vlaamse Beweging (foto © CegeSoma).
De Helpdesk / 23-09-2023

'Help, ik ben het slachtoffer van moneyshaming'

Deze week kreeg De Helpdesk een gepensioneerde aan de lijn die nog steeds moet werken om rond te komen.
De Helpdesk
Karl van den Broeck / 23-09-2023

Tom Van Grieken uitnodigen op de Dag van de Democratie is een slecht idee

Vlaams Belang lijkt in de Vlaamse media intussen compleet genormaliseerd.
Tom Van Grieken was op de Dag van de Democratie te gast in De Afspraak op Vrijdag op Canvas.
Koen Smets / 22-09-2023

De waarde van het onschatbare

De baten van een beslissing zijn in tegenstelling tot harde cijfers soms moeilijk te bepalen.
Wales speed
Olaf Tolk / 22-09-2023

Glyfosaat en kanker: zoeken om niet te vinden

De Europese Commissie baseert zich op een wankele studie om het gebruik van glyfosaat verder toe te staan.
Een landbouwvoertuig besproeit een veld met glyfosaat.
Walter De Smedt / 21-09-2023

Is Ineos schadelijk voor de gezondheid?

Ineos moet voor de rechter aantonen dat er in de Antwerpse haven geen sprake is van milieuvervuiling.
Ineos
Liesbet De Kock / 21-09-2023

Federale politie bestelt technologie voor gezichtsherkenning

In een openbare aanbesteding voor videotechnologie staat gezichtsherkenning als vereiste.
Een paal met verschillende bewakingscamera's op een achtergrond van een blauwe lucht.
Liesbet De Kock / 21-09-2023

Hoe GAS de rechtsstaat uitholt

De GAS-wetgeving brengt burgerlijke rechten en vrijheden aan het wankelen.
Mensenrechten - privacy
Steven Vanden Bussche / 20-09-2023

Grootgrondbezitters als Van Thillo tonen weinig ambitie voor natuur

Private landeigenaars willen een vlottere toegang tot subsidies voor natuurbeheer.
Net als het gros van de private natuurbeheerders kiest mediatycoon Van Thillo niet voor de hoogste ambities in zijn natuurbeheerplan.
Luc Van De Steene / 19-09-2023

Wanneer de kazuifel een dekmantel wordt

Bedenkingen over het kindermisbruik in de niet zo vrome kerk.
misbruik in de kerk
Liesbet De Kock / 19-09-2023

België laat mensenrechten rotten in de cel

In overbevolkte gevangenissen leven gedetineerden en geïnterneerden in mensonwaardige omstandigheden.
Mensenrechten - gevangenis
Liesbet De Kock / 18-09-2023

Asielcrisis toont race to the bottom van de Belgische rechtstaat

België is verworden tot Europese paria wat de menswaardige opvang van asielzoekers betreft.
Mensenrechten - asiel
Karl van den Broeck / 16-09-2023

Politiek is kunst maar hoe politiek is kunst?

Een verslag van een cultuurzomer op zoek naar de vijfde macht.
Opera 'La clemenza di Tito'