DOSSIER - 3 ARTIKELS

De vastgoedspelers achter Vlaanderens duurste raamwerk

raamprostitutie
Raamprostitutie in de Aarschotstraat in Schaarbeek (© Siska Gremmelprez (Belga))

Apache ging op zoek naar kadastergegevens van de eigenaars achter het vastgoed in de raamprostitutiezones van Gent, Antwerpen en Schaarbeek en zag drie verschillende dynamieken. In een driedelige reeks leggen we uit hoe in Antwerpen sinds de eeuwwisseling bedrijven systematisch panden van particulieren opkopen. In Gent bezit dan weer één lokale projectontwikkelaar een derde van de panden. De ramen in de Aarschotstraat aan Brussel-Noord blijken tot slot grotendeels in handen van een reeks bijzondere particulieren.