Dit is een gastbijdrage. Een Apache-lezer levert met dit stuk een bijdrage aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

'Waardig werk' in plaats van verplichte armendienst

17 december 2021 Anne Van Lancker
gemeenschapsdienst
(Manfred Antranias Zimmer (Pixabay))

Decenniumdoelen, het platform van armoedeorganisaties, vakbonden, mutualiteiten, en het brede Vlaamse middenveld, is geschokt door het voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) om langdurig werklozen een verplichte gemeenschapsdienst te laten vervullen.

Dit heropgevist voorstel van de federale regering-Michel, blijft steken in een discours dat stigmatiseert, dat mensen verder de put in duwt. Het bouwt voort op het discours van de profiteurs aan de onderkant. Het voorstel zegt veel over de leefwereld van politici, los van reële noden van langdurig werklozen of mensen in armoede.

Contraproductief

Minister Crevits beweert dat haar voorstel een antwoord is op langdurige werkloosheid: langdurig werklozen krijgen een ‘relevante’ taak tegen een vergoeding van 1,30 euro per uur. Hun gemeenschapsdienst is bovendien beperkt in de tijd. De lokale besturen staan in voor de keuze van de taak en voor de begeleiding. Een langdurig werkloze die een taak weigert kan echter zijn werkloosheidsuitkering verliezen.

Verplichte gemeenschapsdienst zorgt niet voor ‘relevant’ werk, het verdringt vrijwilligers- en zelfs regulier werk

Minister Crevits gaat echter voorbij aan het feit dat langdurig werklozen al moeten voldoen aan alle verplichtingen, zoals het actief zoeken naar werk. Vrijwilligerswerk wordt zelfs bemoeilijkt, want je moet beschikbaar zijn voor werk. Als er dan na twee jaar nog gemeenschapsdienst nodig zou zijn, dan toont dit net eerder het probleem van begeleiding of het tekort aan aangepast werk aan.

Verplichte gemeenschapsdienst zorgt bovendien niet voor ‘relevant’ werk, het verdringt vrijwilligers- en zelfs regulier werk, lokale besturen zijn niet geplaatst om te begeleiden, en het blijft ook onvrijwillig werken tegen een aalmoes.

Verplichte gemeenschapsdienst werkt niet. Vergelijkende studies over verplichte gemeenschapsdiensten bevestigen zwart op wit dat deze vormen contraproductief zijn. Het helpt mensen die langdurig werkloos zijn niet aan een baan. Het brengt amper of helemaal niet de noodzakelijke werkervaring bij. Het creëert bovendien een tweede circuit van ondergewaardeerde arbeid en heeft op die manier een pervers effect op de arbeidsmarkt.

Waardig werk

‘Waardig werk’ is voor Decenniumdoelen het antwoord op langdurige werkloosheid. Het vertrekt van de hindernissen die mensen ervaren, van de (soms beperkte) mogelijkheden van mensen. 'waardig werk' biedt hen een kader, een statuut, begeleiding en een zeker loon. Voor langdurig werklozen is sociale economie een van de belangrijke antwoorden.

Maar 'waardig werk' is ook en vooral een zaak van werkgevers. In deze tijden van krapte is 'waardig werk' net het antwoord om mensen over de brug te krijgen..

Decenniumdoelen verwacht van een minister van Werk dat ze op basis van gedegen onderzoek en overleg relevante en doeltreffende antwoorden op langdurige werkloosheid voorlegt in plaats van oude stigmatiserende voorstellen te recycleren. In plaats van een armendienst is er nood aan serieuze begeleiding, bemiddeling, aandacht en ondersteuning van langdurig werklozen.

LEES OOK
Karl van den Broeck / 13-10-2021

Trendbreuk van Vivaldi duwt N-VA in de verdediging

De begroting vrijwaart de koopkracht van de zwaksten en opent de deur naar een klimaatbeleid.
begrotingsoverleg
Charlotte Deprez / 25-01-2021

Pas afgestudeerden: de generatie in de wachtkamer

Pas afgestudeerden vinden moeilijk een job. Door de coronacrisis waren er in 2020 maar liefst 17,6% minder vacatures dan in 2019. De concurrentie op de arbeidsmarkt is dan ook…
pexels-cottonbro-5990054
Samira Atillah / 10-09-2019

Gemeenschapsdienst voor werklozen dreigt juridisch mijnenveld te worden

Professor Daniël Cuypers (Universiteit Antwerpen) waarschuwt dat de invoering van de gemeenschapsdienst juridisch en praktisch allesbehalve evident wordt. "Allicht moet het op de…
orange-253931_1280
2 REACTIES
Grietje Dewaele17-12-2021 12:59:51
Een groep van mensen (en die groep wordt alsmaar groter) wordt gedwongen om te kiezen tussen de pest en de cholera. Gedwongen arbeid voor een aalmoes of werken tegen een minimumloon van ocharme 12 euro (of minder) per uur.
Wim De Winter19-12-2021 07:23:15
Een ander punt van kritiek dat in alle commentaren onderbelicht blijft is het in mijn ogen compleet gebrek aan waardering voor mijn job. Ik werk bij de groendienst van een grote Vlaamse stad. Dat de minister van werk denkt dat mijn werk kan gedaan worden door mogelijks ongekwalificeerde personen is wat mij betreft "a kick in the nuts". Na het voorleesweek debacle van Jan Jambon een bijkomend voorbeeld van een compleet gebrek aan voeling en empathie van sommige politici voor de samenleving buiten hun ivoren toren.