Collega-onderzoeksjournalisten bekronen Apache

Redactie Apache
Apache-hoofdredacteur Karl van den Broeck ontvangt het VVOJ Vliegwiel van jurylid Jeroen Trommelen.
Het VVOJ-Vliegwiel werd uitzonderlijk aan de hele redactie van Apache uitgereikt. Hoofdredacteur Karl van den Broeck nam de prijs in ontvangst tijdens de jaarlijkse VVOJ-conferentie. (© Chiara Canullo Stefanelli)

Hoofdredacteur Karl van den Broeck nam vanavond (17/11) het VVOJ Vliegwiel in ontvangst tijdens de jaarlijkse Conferentie voor Onderzoeksjournalistiek van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) in Gent. Hij bedankte de jury en de VVOJ voor de bekroning. Hij had ook kritiek op het dreigement van Vlaams Belang om de enige Vlaamse subsidie voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek af te schaffen.

Normaal gezien gaat die tweejaarlijkse prijs naar hoofd- of eindredacteuren, maar nu besloot de jury om de hele redactie te bekronen, omdat die "binnen het Vlaamse journalistieke ecosysteem functioneert als een voortdurende herinnering dat onderzoeksjournalistiek nodig én mogelijk blijft, ook met weinig middelen en ondanks zware druk van buitenaf".

De jury van het VVOJ Vliegwiel merkt ook op dat Apache "uitgegroeid is tot een gewaardeerde onderzoeksredactie – of een beruchte, dat hangt af van waar u staat in de maatschappelijke machtsverhoudingen in Vlaanderen".

Apache-hoofdredacteur Karl van den Broeck: 'Bekroond worden door een jury van je collega’s is een grote eer'

"Bekroond worden door een jury van je collega’s is een grote eer", zei Van den Broeck. "Deze prijs geeft ons moed om op de ingeslagen weg verder te gaan én nieuwe paden te blijven verkennen"

"Onderzoeksjournalistiek is échte journalistiek. Wij gebruiken die term liever omdat op de keper beschouwd aan elk artikel, hoe klein ook, onderzoek zou moeten voorafgaan. Als de pers zichzelf de vierde macht noemt dan moet onderzoeksjournalistiek centraal staan. In al zijn vormen, zoals de VVOJ die definieert: opsporende, controlerende en signalerende. Slaafs volgende journalistiek hoort daar niet toe. Journalistiek die banale fait divers tot hoofdpunt van het nieuws bombardeert, al helemaal niet."

"Het gebeurt in onze stiel veel te weinig dat we elkaars werk honoreren. Soms kan er zelfs geen bronvermelding meer van af. Bij deze dus een oproep om meer aandacht te besteden aan elkaars primeurs (échte primeurs, geen getelefoneerde). Het is cruciaal dat ze veel vaker op de maatschappelijke en politieke agenda komen en blijven om échte verandering te bewerkstelligen."

"Om te komen tot meer transparantie en meer aansprakelijkheid. We moeten de waarheid spreken tegen de macht, anders versmacht de macht de waarheid."

Voor Apache is dit de vierde bekroning in tien jaar tijd. In 2013 kreeg Tom Cochez al een stimuleringsprijs van de VVOJ, in 2017 kreeg de redactie de Arkprijs voor het Vrije Woord, in 2022 was Steven Vanden Bussche een van de winnaars van de European Press Prize en in datzelfde jaar won Apache de Prijs van de Democratie.

Extreemrechtse dreiging

Van den Broeck stond bij de prijstuitreiking ook stil bij een recent incident dat aantoont dat de echte journalistiek niet alleen door commerciële belangen maar ook door politieke agenda's wordt bedreigd. Begin deze week publiceerde Apache een stuk over het stemgedrag van Vlaams Belang in het Europees parlement. Daaruit blijkt dat het sociale imago dat de partij in Vlaanderen wil opbouwen, slechts schijn is.

"Op X kreeg Apache meteen de wind van voor van zowel kopstukken als voetvolk van Vlaams Belang. Dat zijn we gewoon en het wijst erop dat we ergens gedrukt hebben waar het pijn deed", vertelde Van den Broeck.

Karl van den Broeck: 'Het dreigement van Vlaams Belang om de subsidie voor Fonds Pascal Decroos af te schaffen doet denken aan hun geestesgenoten in Rusland, Polen en Hongarije'

"Eén reactie, van Europarlementslid Tom Vandendriesche, deed bij ons een alarm afgaan. Hij reageerde furieus op een bericht van Fonds Pascal Decroos dat een werkbeurs had gegeven om dit stuk mogelijk te maken: 'Linkse leugenpers. Nog 8 maand en men zal dat voortaan op eigen kosten kunnen doen.' Op de vraag van het Fonds wat hij daarmee bedoelde, kwam geen antwoord."

Volgens Van den Broeck is de agenda van Vlaams Belang duidelijk: "Na de afschaffing van het Vlaams Journalistiek Fonds is de subsidie aan het Fonds Pascal Decroos zowat de enige Vlaamse subsidie voor onderzoeksjournalistiek. Het dreigement om die kraan ook dicht te draaien, zoals de geestesgenoten van Vandendriessche in Rusland, Polen en Hongarije hebben gedaan om de onafhankelijke journalistiek te muilkorven, is duidelijk."

"Deze openlijke dreiging om de persvrijheid aan banden te leggen moet met klem worden veroordeeld, evenals het voornemen van de partij om de openbare omroep te privatiseren. Nota bene: deze dreigementen komen van een partij die jaarlijks 8,1 miljoen euro subsidie krijgt en een spaarpotje van 16 miljoen euro kon aanleggen met centen van de belastingbetaler."

LEES OOK
Tom Cochez, Karl van den Broeck / 18-11-2016

Gezocht: superman/-vrouw

Naar aanleiding van haar congres vandaag vroeg de Nederlands-Vlaamse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) Apache een essay te schrijven waarin we ons vak kritisch…
10948923353_2fe4cd93bd_h
Jan Walraven / 03-03-2016

Onderzoeksjournalistiek loont, maar krijgt ze ook wat terug?

Als onderzoeksjournalistiek de schatkist geld oplevert, zou een deel van die opbrengst terug in onderzoekjournalistiek geïnvesteerd moeten worden.
karimova-conference
Tom Cochez / 07-09-2012

Onderzoeksjournalistiek onder commerciële en andere druk

Met panelleden die het achterste van hun tong lieten zien en een reeks pittige vragen vanuit de zaal, kregen we gisteren een stevig debat over de toekomst van…
(Foto Mullica)
7 REACTIES
Kristof Dufraing17-11-2023 19:57:32
Van harte proficiat. Ik ben trots om een coöperant te zijn van dit project
Gaby Cochez - De Maeyer17-11-2023 22:21:25
Een dikke proficiat aan de Apache redactie. Een prijs die zeer terecht is voor jarenlang baanbrekend werk.
suzanne Vanderveken18-11-2023 10:49:58
Hartelijk gefeliciteerd aan de hele redactie voor deze meer dan verdiende prijs.
Noël Van Haver18-11-2023 11:29:30
Er worden nagels met koppen geslagen in dit artikel: "Onderzoeksjournalistiek is échte journalistiek." En dat terwijl de VRT, die met een veelvoud van het budget van Apache werkt, steeds meer afglijdt naar tabloid-televisie.
Die VRT, die zijn belangrijkste duidingsprogramma vult met het achternalopen van de ruggen van zwijgende politici. Spannende televisie, hoor. En de hopman van Vlaams Belang zonder enige tegenspraak laat beweren dat hij de uitspraken van Rousseau nooit over zijn lippen zou krijgen... En datzelfde Terzake, dat afsluit met een uitgebreide reportage over het naspelen van (recente) geschiedenis van... royalty, nav de laatste reeks The Crown. Zucht.
Dit alles op de dag dat Europa ons nog tien jaar langer glyfosaat letterlijk in de maag splitst.
Dezelde dag ook dat mensen in de Westhoek worden geëvacueerd. Heeft iemand van die VRT-redactie zich ooit afgevraagd of Vlaanderen voorbereid is op de zeespiegelstijging?
Helaas, allemaal niks voor in Terzake. "Laat de echte journalisitek maar aan Apache over", moeten ze daar al lang geleden besloten hebben.
Die VRT, trouwens, die het in zijn broék doet voor all things N-VA, wat uit ELK interview met hen steeds duidelijker en ergerlijker wordt! Slaafs volgende journalistiek is geen journalistiek, inderdaad. En: "We moeten de waarheid spreken tegen de macht, anders versmacht de macht de waarheid."
En dus niet wanhopig krantenkoppen najagen, wat steeds vaker blijkt uit élke vraag van zowat élke VRT-vragensteller.
Dus: proficiat, Apache. Zeer verdiend!
And then some.
Raoul Delveaux18-11-2023 14:08:23
Er zijn weinig zaken waar een proficiat zo op zijn plaats is als deze.
Op het ogenblik ben ik nog maar 2 maanden verwijderd van mijn negentigste verjaardag en heb in mijn leven veel weten veranderen. Er was veel verandering ten goede, dat kan niemand ontkennen, maar er was ook veel verandering ten kwade. Neen, ik was niet altijd akkoord met hetgeen er op regeringsniveau beslist werd maar legde my filosofisch neer bij de keuze van de meerderheid.
Heb deelgenomen aan studentenbetogingen, verkeersopstoppingen veroorzaakt en dergelijke meer, maar het bleef steeds binnen de toenmalige perken. Een ding is mij alleszins bijgebleven; de meerderheid van de politiekers kan men niet meer geloven, vroeger was dat een minderheid want er was nog een beroepsfierheid bij hen.
De voornaamste waarde in onze samenleving die mij bijgebleven is blijft ver boven alle andere de zo geroemde maar sterk belastte PERSVRIJHEID. Het kapitaal, tezamen met de politiek, beschouwen haar als hun voornaamste vijand en willen ze aan banden leggen, wat hen ook grotendeels gelukt is. Welnu, mijn besluit als iemand die met aandacht de geschiedenis van de samenleving gevold heeft, is:
Ik ben te oud om nog mee te stappen in betogingen. Hooguit een protestmars om de onafhankelijke PERSVRIJHEID te behouden zou ik zelfs nu nog meedoen, althans een paar kilometers.
Geachte landgenoten, ook Europeanen, indien U de PERSVRIJHEID verliest, verliet U alles en gaat U over op een levenswijze van vegeteren waar U niets, maar dan ook niets meer te vertellen
heeft. Mag ik minstens hopen dat het niet dat is wat U na streeft.
Wel handel er dan naar voor het te laat is
Delveaux C.Raoul
Ronny Vandecasteele18-11-2023 14:22:45
Een verdiende prijs aan de redactie van Apache. Een jarenlange geduldige en vooral moedige weg om degelijk journalistiek te brengen. Blijf aub zo voortdoen. Mijn abonnement op Apache en Magazine heb ik geen moment beklaagd.
Geert Walraven - De Vos20-11-2023 18:25:10
Iedereen bij Apache, van harte proficiat met deze prijs.
Heel trots om abonnee en coöperant te zijn.