DOSSIER - 9 ARTIKELS

Deliberatieve democratie

rsz_shutterstock_339032462

Daardoor dient partijpolitiek via verkiezingen nu hoofdzakelijk het partijbelang en stimuleert het populisme en polarisatie. Die complexiteit van de problemen en de nuance maakt dat democratie meer dan ooit het aanwenden van de sociale intelligentie van burgers en middenveld moet zijn. Initiatieven van burgerparticipatie binnen de huidige politieke structuren zijn nu nodig, maar bieden op termijn geen duurzame oplossing omdat hun toegang tot de besluitvorming en de legitimiteit van hun besluiten nog steeds afhangen van de willekeur van de partijpolitiek.

In deze 9-delige reeks stelt Gaston Meskens dat deliberatieve democratie als overlegmethode – bevrijd van partijpolitiek en georganiseerde manipulatie vanuit de markt, en met een grondige inperking van de soevereine macht van natiestaten – de enige methode is die op lange termijn effectief betekenisvolle grenzen aan de werking van onze markteconomie kan stellen, klimaatverandering en armoede kan aanpakken, en een eerlijker en efficiënter systeem van sociale zekerheid en belastingen kan verwezenlijken. Onze moderne samenleving is complex, en eerlijk omgaan met elkaar vereist dat we eerlijk omgaan met de complexiteit die ons bindt.

De titelfoto’s bij deze reeks zijn beelden uit de kortfilm ‘Twilight Hotel’, een film als reflectie op de melancholie van het activisme (beelden, concept en regie: Gaston Meskens, acteurs: Sarah De Graeve en Sam Geuens, stem: CJ Bolland, muziek: Gaston Meskens, Sarah De Graeve en Gert Larivière).

info
panorama_fish_eye

April 2016

Gaston Meskens / 29-04-2016

De subversieve kracht van solidariteit (3)

De subversieve kracht van onze intellectuele solidariteit kan niet meer genegeerd worden, want we zijn allemaal filosofisch activist.
Occupy Reflection Space 9
Gaston Meskens / 28-04-2016

De subversieve kracht van solidariteit (2)

Onze moderne samenleving is complex en eerlijk omgaan met elkaar vereist dat we eerlijk omgaan met de complexiteit die ons bindt.
Occupy Reflection Space 8
Gaston Meskens / 26-04-2016

De subversieve kracht van solidariteit (1)

We hebben nood aan een solidariteit die ook de globalisering, de complexiteit en de superdiversiteit van onze samenleving erkent.
Occupy Reflection Space 7
panorama_fish_eye

Mei 2015

Gaston Meskens / 05-05-2015

Democratie als dialoog – een denkoefening

Waar de representatieve democratie faalt, brengt de deliberatieve democratie misschien soelaas: een denkoefening
Occupy Reflection Space 6
panorama_fish_eye

Januari 2015

Gaston Meskens / 16-01-2015

Weg met de democratie (als onbeschaafd conflict)

Over de noodzaak en mogelijkheid van deliberatieve democratie - deel 1
Occupy Reflection Space 5
panorama_fish_eye

September 2014

Gaston Meskens / 17-09-2014

Een antwoord op collectief extremisme

De avant-garde van de doordachte zelfrelativering (in tijden van terreur).
Occupy Reflection Space 4
panorama_fish_eye

Juli 2014

Gaston Meskens / 10-07-2014

Er is geen logica (van complexe sociale problemen)

Over de noodzaak van kritiek
Occupy Reflection Space 3
panorama_fish_eye

Mei 2014

Gaston Meskens / 16-05-2014

Kritische dromers, verenig u (waarom activisme goed is voor de democratie)

[Occupy Reflection Space #2] Filosofisch activisme voor het algemeen belang
Occupy Reflection Space 2
panorama_fish_eye

April 2014

Gaston Meskens / 29-04-2014

Filosofisch activisme voor het algemeen belang: occupy reflection space

Filosofisch activist Gaston Meskens wil met de lezers van Apache.be op zoek naar een nieuwe noodzakelijke vorm van politiek overleg, voorbij de strijd tussen partijdige visies en…
Occupy Reflection Space 1