DOSSIER - 40 ARTIKELS

Gemeentegeheimen

pinata_1400x453_1
Illustratie: © Pedejee

De vaak veel te nauwe relaties tussen lokale politiek en vastgoedbonzen volgt Apache op de voet. We voegen daar nu nog een tweede focus aan toe: transparantie.

Openbaarheid van bestuur is een belangrijk democratisch goed. Burgers hebben het recht om bestuursdocumenten op te vragen en in te kijken. Het maakt controle van de politieke werkzaamheden mogelijk. Niet omdat die per definitie verdacht zouden zijn, wel omdat burgers het recht hebben te weten wat de mensen die van hen de macht hebben gekregen daarmee doen.

Kloof

De eerste politieke partij die zich uitdrukkelijk tegen transparantie keert, moet nog gevormd worden. Niemand zal het belang van transparantie openbaar loochenen, integendeel.

Helaas gaapt er een stevige kloof tussen woord en daad. De achterpoortjes van de wet op de openbaarheid van bestuurszaken staan wagenwijd open. Om politieke redenen worden openbare documenten niet vrijgegeven. Mandaten blijven een goed bewaard geheim en vragen tot inzage worden verticaal geklasseerd.

De voorbije weken botste Apache onder meer op de onwil om een studie over criminaliteit in Borgerhout vrij te geven. Maar het probleem stelt zich veel ruimer dan enkel in Antwerpen: als er belangen moeten worden beschermd, gaan de rolluiken veel te gemakkelijk dicht.

Communicatieleger

Terwijl het aantal lokale journalisten dat voldoende tijd krijgt om grondig op dossiers te werken afneemt, groeit het legertje communicatiemedewerkers in steden en gemeenten.

Dat vertekent het beeld: gemeenten lijken meer en beter met hun burgers te communiceren - en op sommige plaatsen is dat ongetwijfeld ook het geval -  maar tegelijk worden pijnlijke waarheden omzwachteld of weggemasseerd.

De komende maanden zal Apache die pijnlijke waarheden trachten boven water te krijgen.

info
panorama_fish_eye Juni 2022
panorama_fish_eye April 2022
panorama_fish_eye Januari 2022
panorama_fish_eye Oktober 2021
panorama_fish_eye September 2020
panorama_fish_eye Januari 2019
panorama_fish_eye December 2018
panorama_fish_eye November 2018
panorama_fish_eye Oktober 2018