DOSSIER - 40 ARTIKELS

Gemeentegeheimen

pinata_1400x453_1
Illustratie: © Pedejee

De vaak veel te nauwe relaties tussen lokale politiek en vastgoedbonzen volgt Apache op de voet. We voegen daar nu nog een tweede focus aan toe: transparantie.

Openbaarheid van bestuur is een belangrijk democratisch goed. Burgers hebben het recht om bestuursdocumenten op te vragen en in te kijken. Het maakt controle van de politieke werkzaamheden mogelijk. Niet omdat die per definitie verdacht zouden zijn, wel omdat burgers het recht hebben te weten wat de mensen die van hen de macht hebben gekregen daarmee doen.

Kloof

De eerste politieke partij die zich uitdrukkelijk tegen transparantie keert, moet nog gevormd worden. Niemand zal het belang van transparantie openbaar loochenen, integendeel.

Helaas gaapt er een stevige kloof tussen woord en daad. De achterpoortjes van de wet op de openbaarheid van bestuurszaken staan wagenwijd open. Om politieke redenen worden openbare documenten niet vrijgegeven. Mandaten blijven een goed bewaard geheim en vragen tot inzage worden verticaal geklasseerd.

De voorbije weken botste Apache onder meer op de onwil om een studie over criminaliteit in Borgerhout vrij te geven. Maar het probleem stelt zich veel ruimer dan enkel in Antwerpen: als er belangen moeten worden beschermd, gaan de rolluiken veel te gemakkelijk dicht.

Communicatieleger

Terwijl het aantal lokale journalisten dat voldoende tijd krijgt om grondig op dossiers te werken afneemt, groeit het legertje communicatiemedewerkers in steden en gemeenten.

Dat vertekent het beeld: gemeenten lijken meer en beter met hun burgers te communiceren - en op sommige plaatsen is dat ongetwijfeld ook het geval -  maar tegelijk worden pijnlijke waarheden omzwachteld of weggemasseerd.

De komende maanden zal Apache die pijnlijke waarheden trachten boven water te krijgen.

info
panorama_fish_eye

Juni 2022

Steven Vanden Bussche / 13-06-2022

Steeds luidere roep voor beter statuut en omkadering gemeenteraadsleden

Met tien concrete voorstellen wil CD&V de rol van lokale mandatarissen versterken. Ook anderen willen verandering.
documentaire Saint Nicholas est socialiste
panorama_fish_eye

April 2022

Redactie Apache / 29-04-2022

Cinema Apache • Saint-Nicolas est socialiste

De documentaire stelt het ontransparante bestuur van een socialistische gemeente aan de kaak. Dinsdag 14 juni in De Roma (Borgerhout).
Saint-Nicolas est socialiste
Steven Vanden Bussche / 05-04-2022

Toegang tot documenten van gemeenteraad op parlementaire agenda

Een werkgroep in het Vlaams Parlement bekijkt een reeks voorstellen om de gemeenteraad te versterken.
gemeentelijke documenten
Steven Vanden Bussche, Charlotte Deprez / 04-04-2022

Burgers lopen te vaak verloren in doolhof van lokale democratie

Beleidsvoorbereidende documenten zijn niet vlot te vinden in heel veel Vlaamse steden en gemeenten.
lokale gemeenteraden
panorama_fish_eye

Januari 2022

Steven Vanden Bussche / 21-01-2022

Beter statuut voor betere gemeenteraadsleden

Gemeenteraadsvoorzitters van zes Vlaamse gemeenten kloppen aan bij Vlaams minister Bart Somers.
gemeenteraden
panorama_fish_eye

Oktober 2021

Steven Vanden Bussche, Charlotte Deprez / 21-10-2021

Amper 13% van de Franstalige lokale besturen publiceert ontwerpbesluiten

Hoe het in Vlaanderen vergaat, zal Apache de komende maanden uitzoeken.
Moeskroen is één van de weinige steden die geen ontwerpbesluiten publiceert
panorama_fish_eye

September 2020

Tom Cochez / 10-09-2020

‘Saint-Nicolas est socialiste’ hekelt lokale politieke baronieën

De documentaire ‘Saint-Nicolas est socialiste’ illustreert aan de hand van de koppige strijd van Roger Boeckx en Filippo Zito tegen de PS-baronie in Saint-Nicolas hoe de controle…
tempo-23
panorama_fish_eye

Januari 2019

Steven Vanden Bussche / 25-01-2019

Vlaanderen sluit gordijntjes van haar investeringsmaatschappijen

Een nieuw decreet verplicht steden en gemeenten om agenda's en ontwerpbesluiten actief openbaar te maken. Maar hetzelfde decreet sluit het openbaarheidspoortje voor de…
Bourgeois
panorama_fish_eye

December 2018

Steven Vanden Bussche / 21-12-2018

Gemeentebestuur op vingers getikt voor verspreiden 'fake news'

De gemeente Gavere maakte drie feitelijke fouten in een digitale nieuwsbrief waarin het een actiegroep aanviel. De actiegroep krijgt gelijk van de Oost-Vlaamse gouverneur.
Verkaveling Ommegang (Foto (c) Google Streetview)
Mie Demin / 04-12-2018

Verkiezingen Brussel: 'Money Down the Drain' voor MR-VLD

MR-VLD betaalde het meest voor een zitje in de gemeenteraad. De beste return on investment is voor Groen, zo blijkt uit een analyse van de verkiezingsuitgaven door Plan B.
Brussels stadhuis
panorama_fish_eye

November 2018

Jan Walraven / 16-11-2018

Verkiezingsuitgaven: schone transparante schijn

Enorme stapels papier, hanenpoten en ingetrokken documenten. Over de financiering van de lokale verkiezingen hangt een mistige waas.
stefano-pollio-365695-unsplash
Steven Vanden Bussche, Stef Arends / 16-11-2018

Verkiezingsuitgaven: big spenders en kleine kruideniers

Wie middelen heeft, kan de publieke opinie bespelen. Apache zocht bij de rechtbankgriffies naar de financiering van lokale kiescampagnes.
Verkiezingsuitgaven
Jan Walraven / 15-11-2018

Open Vld Antwerpen komt schenkerslijst uit gerechtsgebouw halen

Enkele uren nadat Apache publiceerde dat de partij vooral giften ontving vanuit de immowereld, haalde een partijmedewerker de lijst weg bij de griffie van de Antwerpse rechtbank…
ANTWERPEN LOCAL ELECTIONS VOTE
Steven Vanden Bussche / 15-11-2018

Gentse liberalen krijgen 11.000 euro van gulle gevers

De Gentse liberalen kregen -als enige Gentse partij- ruim 11.000 euro giften voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. In Antwerpen blijkt vooral de immowereld en haven een…
Top 5 verkiezingskandidaten op verkiezingsnacht (Foto Belga (c) Nicholas Maeterlinck)
Tom Cochez, Jan Walraven / 15-11-2018

Immowereld bevolkt schenkerslijsten Open VLD en CD&V

Bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen staken opvallend veel vastgoedontwikkelaars, havenbonzen en notarissen Open VLD en CD&V een financieel hart onder de riem.
ANTWERPEN LOCAL ELECTIONS VOTE
Steven Vanden Bussche / 06-11-2018

Meer inspraak en transparantie in Antwerpse politiek

Transparencia, een platform om op een laagdrempelige manier de wetgeving openbaarheid van bestuur af te dwingen, heeft in Antwerpen een eerste Vlaamse hub. Samen met Burgerraad…
Het Antwerps stadhuis (Foto Wikipedia)
panorama_fish_eye

Oktober 2018

Tom Cochez / 19-10-2018

Wetgeving op maat van Brasschaats bouwbedrijf vernietigd

Eind vorig jaar schreven de Vlaamse meerderheidspartijen wetgeving op maat van bouwbedrijf Hens. Het Grondwettelijk Hof vernietigt de betrokken artikelen.
Joke Schauvliege CD and CD V / V /  Minister of Environment / Nature and Agriculture
Steven Vanden Bussche / 11-10-2018

Mandaten en vergoedingen openbaar op Open The Box

Transparantiewebsite Open The Box laat burgers per gemeente vergelijken welk openbare en private mandaten hun verkozenen cumuleren. Ook cumulbarometer Cumuleo maakt zoeken op…
logo_with_background-1
Steven Vanden Bussche / 04-10-2018

Niet alle Waalse steden laten hun hofhouding zien

Negen Waalse steden met meer dan 50.000 inwoners zijn niet even transparant over de samenstelling van de kabinetten van burgemeesters en schepenen. Het kostte beroepsprocedures in…
Transparantiebarometer samenstelling stedelijke kabinetten (c) LeVif/L'Express
Karl van den Broeck / 03-10-2018

Het geheim van 14 oktober: de pensioenbom

U leest in alle verkiezingsfolders dat we dankzij de besparingen van de afgelopen jaar weer kunnen gaan investeren, maar dat is niet waar. De gemeentebelastingen moeten stijgen,…
BELGIUM ANTWERP CITY COUNCIL DE WEVER SECURITY