DOSSIER - 14 ARTIKELS

Intimidatie aan UGent

reporters_14885758-2-compressor
Anne De Paepe, rector UGent (Foto: Reporters (c) Filip Van Roe)

Verschillende bronnen binnen de academische staf van de UGent maakten in juni gewag van een doofpotoperatie rond een geval van seksuele intimidatie en machtsmisbruik door een professor aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. De klachten zouden niet ernstig behandeld zijn, en de professor werd aanvankelijk niet gestraft, maar stond wel een deel van zijn functies vrijwillig af.

Hoewel rector Anne De Paepe initieel beweerde onmiddellijk tot actie te zijn overgegaan door het laten uitvoeren van een risico-analyse, kwam ze door haar gebrekkige communicatie toch in het oog van de storm terecht. Ze bleek al veel langer op de hoogte te zijn geweest van de problemen, en ook de resultaten van de risico-analyse bleken al langer in haar bezit te zijn geweest dan ze eerst had verklaard.

Uit verschillende al dan niet anonieme verklaringen bleek bovendien dat het om meer dan enkel dit geval ging, ook vakbond ACOD sprak over een structureel probleem bij een hardnekkige minderheid van professoren en leidinggevenden. De officiële procedures om dergelijke gevallen te melden waren te gecompliceerd en de drempel om klacht neer te leggen te hoog, stelde het ACOD.

Door de berichtgeving over de zaak wilden verschillende slachtoffers ook anoniem getuigen. Ook zij hekelden de hoge drempel en de heersende machocultuur, volgens hen liet ook de communicatie van de UGent te wensen over. Volgens één anonieme getuige wist iedereen binnen de faculteit al jarenlang van de feiten af. “Als de universiteit nu zegt dat ze van niets weet, kan ik dat moeilijk geloven. Die gevallen waren zelfs ver buiten Gent bekend. Nu zeggen dat je er niets over wist, vind ik niet geloofwaardig.”

Gelekte interne documenten toonden die heersende machocultuur aan. Uit de notulen van een faculteitsraad waar gestemd zou worden over het ontslag van de bewuste professor – die echter al zelf gedeeltelijk van zijn functies had afgezien, blijkt dat de prof in kwestie eerst nog werd geprezen voor zijn uitstekende werk. De beslissing om hem gedeeltelijk te vervangen werd bovendien genomen zonder inspraak van die Faculteitsraad. Slechts 1 van de 51 aanwezige professoren protesteerde over de ‘autocratische aanpak’ van decaan Marc Boone.

Uiteindelijk besliste rector De Paepe om een onafhankelijke externe commissie op te richten. Onder leiding van Mireille Deziron moest die het algemene beleid rond seksueel overschrijdend gedrag doorlichten. De bewuste prof werd tijdelijk op non-actief geplaatst. In september kwam de betrokken faculteit al zelf met een actieplan.

Eind december 2016 stelde de externe commissie haar aanbevelingen voor. Er moet een aparte coördinator worden aangesteld, die intern exclusief rond het thema werkt, en een extern servicecentrum in het leven worden geroepen waar slachtoffers en getuigen met hun verhaal terecht kunnen. Het opvallende voorstel om één-op-ééngesprekken zo weinig mogelijk in afgesloten ruimtes te laten plaatshebben, stootte wel op kritiek van de Vrouwenraad. De focus van de externe commissie ligt echter bij het personeelsbeleid van de universiteit.

“Door het HR-beleid aan te passen kan je op lange termijn ook een cultuuromslag bewerkstelligen binnen een organisatie. Het begint al bij de selectie van academisch en leidinggevend personeel. Nu is er bijna enkel aandacht voor diploma’s en publicaties. Die zijn natuurlijk belangrijk, maar zaken als gedrag of leidinggevende kwaliteiten krijgen hierdoor nauwelijks aandacht,” stelt Deziron.

Apache schreef eerder al over het personeelsbeleid aan de Vlaamse universiteiten. De concurrentie is moordend en de begeleiding van jonge onderzoekers is allesbehalve optimaal. De problemen op dat vlak zijn voor een groot stuk terug te brengen tot de wijze waarop academisch onderzoek in Vlaanderen gefinancierd wordt. Om onderzoeksgeld te krijgen, zijn publicaties van levensbelang. Die focus op publicaties komt vervolgens terug in het personeelsbeleid. “Het is tijd om die financiering te herbekijken,” vindt ook Deziron. “Dat hangt echter af van de Vlaamse overheid. Al zouden de universiteiten wel een gezamenlijk pleidooi voor herziening kunnen houden.”

 

info
panorama_fish_eye

September 2020

Steven Vanden Bussche / 25-09-2020

UGent-prof verliest rechtszaken na grensoverschrijdend gedrag

De professor van de Universiteit Gent die in 2016 geschorst werd en ook teruggezet in rang wegens ernstig grensoverschrijdend gedrag, verliest een procedure voor de Raad van State…
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Blandijnberg (Foto: © Hilde Christiaens (UGent))
panorama_fish_eye

Februari 2020

Sofia Van Nuffel / 26-02-2020

Grensoverschrijdend gedrag aan Vlaamse universiteiten vaker gemeld

Vlaamse universiteiten hebben de drempel verlaagd om melding te maken van grensoverschrijdend gedrag, en dat heeft resultaat. Dat betekent niet dat alle problemen van de baan zijn.
the-climate-reality-project-Hb6uWq0i4MI-unsplash
panorama_fish_eye

Juni 2017

Dominique Soenens / 12-06-2017

Meer psychosociale klachten gemeld aan UGent

Het aantal meldingen rond psychosociaal welzijn aan de UGent is de afgelopen drie jaar stevig toegenomen. Vakbond ACOD pleit voor 'cultuuromslag'.
ugent student
panorama_fish_eye

December 2016

Jan Walraven / 20-12-2016

Zo wil externe commissie UGent seksuele intimidatie aanpakken

De commissie pleit in de strijd tegen seksuele intimidatie voor een herziening van het personeelsbeleid en een laagdrempelig, extern meldpunt.
ugent deziron
Thomas Vande Putte / 01-12-2016

Seksuele intimidatie UGent: rector brengt prof voor tuchtcommissie

Anne De Paepe, rector van UGent, heeft het dossier over een professor die verdacht wordt van seksuele intimidatie overgemaakt aan een tuchtcommissie.
reporters_14885758-2-compressor
panorama_fish_eye

November 2016

Jan Walraven / 14-11-2016

UGent neemt maatregelen voor meer gendergelijkheid

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte zal focussen op de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, na eerdere berichtgeving van Apache over seksuele intimidatie.
heforshe-anne-de-paepe
panorama_fish_eye

Oktober 2016

Jan Walraven / 04-10-2016

Rector UGent: 'Samenwerking met bedrijven is onontbeerlijk'

In een uitgebreid interview maakt Anne De Paepe de balans op van de Vlaamse academische wereld en haar alma mater in het bijzonder.
Persconferentie opening academiejaar
panorama_fish_eye

September 2016

Jan Walraven / 26-09-2016

UGent komt met actieplan na klachten seksuele intimidatie

De getroffen vakgroep werkte een actieplan uit dat de kwetsbare positie van doctorandi wil aanpakken. De actie beperkt zich voorlopig tot één vakgroep.
ugent student
panorama_fish_eye

Juni 2016

Thomas Vande Putte / 17-06-2016

Rector UGent verandert geweer van schouder

De universiteit richt een onafhankelijke commissie op tegen seksuele intimidatie. Betrokkenen zijn opgelucht, maar old boys network blijft bestaan.
reporters_14885758-2-compressor
Jan Walraven, Thomas Vande Putte / 14-06-2016

Slachtoffers hekelen communicatie en beslissingen UGent

Dat er nauwelijks formele klachten worden neergelegd, wijten de getuigen aan ontoereikende procedures en een cultuur van cliëntelisme.
freddy_mortier__anne_de_paepe_
Jan Walraven, Thomas Vande Putte / 13-06-2016

Top UGent in crisisberaad na klachten over seksuele intimidatie

Rector Anne De Paepe, vice-rector Freddy Mortier en decaan Marc Boone in hoog beraad na onthullingen over doofpotoperatie op Apache en Schamper.
reporters_14885758-2-compressor
Thomas Vande Putte / 13-06-2016

Nieuwe onthullingen brengen top UGent verder in verlegenheid

Aan Apache gelekte documenten geven ontluisterende inkijk in machocultuur en wijzen vooral richting decaan en vice-rector.
freddy_mortier__anne_de_paepe_
Redactie Apache / 11-06-2016

Rector komt terug op uitspraken over seksuele intimidatie aan UGent

Rector De Paepe geeft nu toe dat ze al voor Nieuwjaar op de hoogte was van seksuele intimidatie en machtsmisbruik door Gentse prof. Vakbond trekt aan de alarmbel.
anndepaepe-compressor
Redactie Apache / 10-06-2016

Veegt UGent klachten over seksuele intimidatie onder de mat?

Bronnen binnen de UGent spreken van een doofpotoperatie rond 13 klachten over machtsmisbruik en seksuele intimidatie door een professor.
anndepaepe-compressor