DOSSIER - 26 ARTIKELS

Mandatenkwestie

Na schandalen over torenhoge vergoedingen bij Publifin in Wallonië (2016), Publipart in Vlaanderen en Samusocial in Brussel (2017), greep de Vlaamse en federale regering in 2018 in.

Intercommunales doen het met flink wat minder mandaten en vergoedingen worden geplafonneerd. Er is ook meer transparantie aangekondigd. De aangifteregels worden uitgebreid en vergoedingen komen online.

Maar daarmee is de kous niet af. Apache gaat na of politici hun beloftes nakomen en blijft excessen aan de kaak stellen.

En er zijn ook ander manieren om die 'democratische controle' vorm te geven. Daarover openden we eerder al het dossier 'deliberatieve democratie'.

info
panorama_fish_eye

Februari 2020

Steven Vanden Bussche / 18-02-2020

Nauwelijks deontologische regels voor federale ministers en kabinetten

Het anti-corruptieorgaan van de Raad van Europa hekelt het gebrek aan integriteitsbepalingen voor ministers en hun kabinetten.
14581565139_ad82cdc688_k
panorama_fish_eye

Juli 2019

Steven Vanden Bussche / 12-07-2019

Tijd voor duidelijke regels rond draaideuren kabinetten/bedrijfsleven

De deontologische code voor topambtenaren en kabinetspersoneel is bijzonder vaag over 'verplichtingen na afloop van het mandaat'. De Werkgroep Politieke Vernieuwing bereikte geen…
BELGIUM BRUSSELS OATH CEREMONY CHAMBER
panorama_fish_eye

Oktober 2018

Tom Cochez / 19-10-2018

Vlaamse Regering heeft bezwaar tegen Waals decreet dat lonen mandatarissen aftopt

De Vlaamse Regering tekent bezwaar aan tegen het Waals decreet dat, in de nasleep van de affaire Publifin, paal en perk stelt aan vergoedingen voor bestuurders en directieleden…
POLITICS WALLOON PARLIAMENT COMMISSION PUBLIFIN MOREAU
Steven Vanden Bussche / 11-10-2018

Mandaten en vergoedingen openbaar op Open The Box

Transparantiewebsite Open The Box laat burgers per gemeente vergelijken welk openbare en private mandaten hun verkozenen cumuleren. Ook cumulbarometer Cumuleo maakt zoeken op…
logo_with_background-1
Steven Vanden Bussche / 04-10-2018

Niet alle Waalse steden laten hun hofhouding zien

Negen Waalse steden met meer dan 50.000 inwoners zijn niet even transparant over de samenstelling van de kabinetten van burgemeesters en schepenen. Het kostte beroepsprocedures in…
Transparantiebarometer samenstelling stedelijke kabinetten (c) LeVif/L'Express
panorama_fish_eye

Augustus 2018

Steven Vanden Bussche / 21-08-2018

Minder lokale mandaten maar niet evenredig minder zitpenningen

Het schrappen van de OCMW-raden levert niet per se een evenredige besparing in presentiegelden op. Er kan ook een 'verborgen' schepen bijkomen: de voorzitter van de Bijzondere…
De gemeenteraad in Bornem (Foto ID / (c) Joris Herregods)
Steven Vanden Bussche / 16-08-2018

Niet-indieners mandatenlijsten amper vervolgd

Niet alle parketten openen dossiers tegen politici die hun mandatenlijsten of vermogensaangiften niet indienen. Het Rekenhof kan vanaf volgend jaar zelf geldboetes uitdelen.
Het Rekenhof (Foto: Belga (c) Eric Lalmand)
Steven Vanden Bussche / 14-08-2018

Gedeputeerden cumuleren het vaakst

De ferventste cumulards bevinden zich op provinciaal niveau, maar daar is een goede reden voor. De mandatenschandalen leiden overigens tot een afname van het aantal uit te delen…
Reporters_21556489-min
David Leloup / 02-08-2018

Pergola-affaire blijft kleven aan gevallen PS-topman Stéphane Moreau

Een geval van vermoedelijke verzekeringsfraude blijft Stéphane Moreau parten spelen. Het is slechts één van de talrijke dossiers tegen hem. Botte machtsargumenten worden niet…
POLITICS WALLOON PARLIAMENT COMMISSION PUBLIFIN MOREAU
panorama_fish_eye

Maart 2018

Steven Vanden Bussche / 27-03-2018

'Mensen mogen weten hoe hun belastinggeld besteed wordt'

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan, vraagt de Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne zich af over het openbaar maken van vergoedingen uit mandaten. Volgend jaar…
Foto (cc) wikimedia
Steven Vanden Bussche / 23-03-2018

Vergoedingen politici binnenkort verplicht openbaar

Het Antwerpse stadsbestuur kan zich vanaf 2019 niet langer verstoppen. De Senaat buigt zich over een wet die politici verplicht om hun inkomsten publiek te maken.
pinata_1400x453_1-1-2
Steven Vanden Bussche / 23-03-2018

Niet alle centrumsteden (even) transparant over mandaten en vergoedingen

Kortrijk geeft inkijk in de inkomsten van burgemeester en schepenen. Andere centrumsteden komen hun voornemen om transparantie te verschaffen niet (helemaal) na.
Jan Walraven / 22-03-2018

U mag niet weten hoeveel Bart De Wever en zijn schepenen verdienen

Antwerpen weigert de beloofde transparantie over vergoedingen van het schepencollege. De beloofde "maximale transparantie" wordt omwille van privacyredenen ingeslikt.
antwerpen gemeenteraad burgemeester de wever schepenen
panorama_fish_eye

December 2017

Jan Walraven / 08-12-2017

Antwerpse politici spuien mist over mandaten en vergoedingen

Het Antwerpse schepencollege beloofde in februari transparantie. Heel wat mandaten en vergoedingen ontbreken echter op de ingediende lijsten.
BELGIUM POLITICS FLEMISH GOVERNMENT PRESS CONFERENCE
panorama_fish_eye

September 2017

Steven Vanden Bussche / 20-09-2017

Kan burgerparticipatie 'de Vlaamse ziekte' genezen?

Het ondoorzichtige kluwen aan intercommunales noopt tot een hervorming. Een uitgelezen kans om nieuwe vormen van burgerparticipatie ingang te doen vinden.
Naamloos
panorama_fish_eye

Augustus 2017

Steven Vanden Bussche / 21-08-2017

'Overheid haalt teugels autonome agentschappen strakker aan'

Vier jaar na het decreet deugdelijk bestuur heeft nog geen kwart van de Vlaamse nevenstructuren onafhankelijke bestuurders. De overheid wil de agentschappen ook niet meer zoveel…
Johan Sauwens (Foto: Belga (c) Kristof Van Accom)
panorama_fish_eye

Juli 2017

Karl van den Broeck / 12-07-2017

Force majeure (1): overmacht en schuldig verzuim in de Wetstraat

Karl van den Broeck duikt in de Belgische politieke geschiedenis, op zoek naar de echte oorzaken van de storm die door de Wetstraat raast.
Yvan Mayeur
panorama_fish_eye

Juni 2017

Jan Walraven / 08-06-2017

Jong N-VA laat cumulverbod los

Uit een interne nota blijkt dat Jong N-VA zijn eerder standpunt over een cumulverbod loslaat en pleit voor een cumulplafond van vijf mandaten.
POLITICS FLEMISH PARLIAMENT ADMINISTRATIVE AFFAIRS COMMISSION
panorama_fish_eye

Mei 2017

Steven Vanden Bussche / 30-05-2017

Valse start voor 'mandatenopkuis' Gentse socialisten

Na Publipart-affaire zou sp.a 'heel wat mandaten' toewijzen aan experten of onafhankelijke bestuurders, maar daar komt voorlopig weinig van in huis.
POLITICS GENT OPTIMA COMMISSION
Steven Vanden Bussche / 02-05-2017

Voorzitter UGent vroeger onbezoldigd, nu 40.000 euro per jaar

Sinds 2013 ontvangt ex-schepen en ex-parlementslid Sas van Rouveroij (Open Vld) als voorzitter van UGent bijna 40.000 euro.
BELGIUM POLITICS FLEMISH PARLIAMENT PLENARY SESSION