DOSSIER - 3 ARTIKELS

OKAN-onderwijs doorgelicht

apache

In het eerste deel kijkt hij naar de gevolgen van de taalachterstand. Deel twee gaat over de drempels die OKAN-leerlingen na de onthaalklas ontmoeten. In het laatste artikel zoomt hij op de situatie in Zweden, waar anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs op een totaal andere manier worden geholpen.