DOSSIER - 14 ARTIKELS

Oude politieke cultuur in Antwerpen

Renaultsite (screenshot website Land INvest Group)
Renaultsite (screenshot website Land INvest Group)

Als de impact van twee jaar kracht van verandering in Antwerpen ergens zichtbaar werd, dan wel op het vlak van stadsontwikkeling. Niet dat het aanzicht van de stad de voorbije jaren drastisch veranderde, maar wat wel fundamenteel wijzigde was de aanpak van stadsontwikkeling: het instrument om op een moderne manier de stad verder uit te bouwen dat onder voormalig burgemeester Patrick Janssens langzaam maar zeker vorm had gekregen, werd de voorbije twee jaar stukje bij beetje ontmanteld.

Dat gebeurde met een hele reeks kleine ingrepen die samen echter veel effect resorteren. Denk aan het ontslag van de stadsbouwmeester. Denk aan het opdoeken van het autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling (AG Stan) en het aanstellen van extra stedenbouwkundig ambtenaren naast de tot dusver enige stedenbouwkundig ambtenaar die in bepaalde dossiers op zijn strepen stond. Of denk aan de oprichting van een soort commissie om na te gaan of er in de binnenstad van de hoogbouwnota kan afgeweken worden.

Schepen Rob Van de Velde weerlegt in een uitgebreid interview met Apache.be al die vaststellingen. Volgens hem onderschatten we de rol van het toeval en lezen we bepaalde gebeurtenissen gekleurd en bewust verkeerd. Al geeft hij zonder verpinken toe dat hij zijn visie soms doordrukt en daarbij al eens een juridische bocht afsnijdt:

Toegegeven, de doelstelling om de ruimte optimaal te benutten botst soms met het wettelijk kader. Vandaar dat ik de bocht soms wel moet afsnijden, zoals in het dossier rond de vergunning voor de Tunnelplaats. Jammer, maar het kan gewoon niet anders.

Het dossier Tunnelplaats waar de schepen naar verwijst, kan gelden als een schoolvoorbeeld van hoe het nieuwe stadsbestuur te werk gaat. Dat er politiek iets geregeld zou zijn, ontkennen zowel Rob Van de Velde als burgemeester Bart De Wever (in de gemeenteraad) in alle toonaarden. Een toevallige samenloop van omstandigheden dus.

Waar gaat het over? De Renaultsite aan de Tunnelplaats werd op dezelfde dag twee keer verkocht, met een flinke winst voor de tussenpersoon die er 5,82 miljoen euro voor betaalde om ze meteen door te verkopen voor 9,02 miljoen euro. Apache.be bracht dat aan het licht na de verkoopsakten te hebben ingekeken (iets wat we sinds de publicatie plots niet meer mogen wat andere aankoopdossiers betreft).

Met ruim 9 miljoen euro betaalde de uiteindelijke koper, een dochtervennootschap van de Land Invest Group drie keer meer dan wat andere geïnteresseerden bereid waren te betalen. Binnen de geldende wetgeving zou er immers geen hoogbouw mogelijk zijn. Logischerwijze gaf de stedenbouwkundig ambtenaar de bouwaanvraag dan ook een negatief advies. Dat werd vervolgens door het college van Bart De Wever van tafel geveegd en overruled met als gevolg dat de Land Invest Group een 44 meter hoge toren mag bouwen wat de initieel betaalde prijs wel rechtvaardigt.

Goed gespeculeerd van de Land Invest Group of is er meer aan de hand? Feit is dat in de periode dat de deal werd beklonken Joeri Dillen achtereenvolgens werkte als adviseur stadsontwikkeling bij toenmalig schepen Ludo Van Campenhout (ex-Open VLD, momenteel N-VA), vervolgens als operationeel directeur van de Land Invest Group en tenslotte als kabinetschef van burgemeester De Wever om daar, net voordat het college het negatief advies voor de bouwvergunning naast zich neerlegde, alweer te vertrekken. Daar komt bij dat zowel Joeri Dillen als Bart De Wever zelf goed bevriend zijn met Erik Van der Paal (Land Invest Group). Erik Van der Paal is de zoon van wijlen Rudi Van der Paal, de moneyman van de Vlaamse Beweging en financier van achtereenvolgens Volksunie, Vlaams Blok en N-VA. Rudi Van der Paal was ook de grote bezieler van de Vlaamse Debatclub.

Het vertrek van Joeri Dillen heette "al langer gepland". Het is natuurlijk mooi meegenomen dat de burgemeester plots niet meer moest uitleggen waarom zijn college tegen elk juridisch en administratief advies in toch groen licht gaf voor een bouwvergunning aan een bedrijf waarin zijn kabinetschef kort daarvoor nog actief was en mede geleid door de zoon van de Vlaams nationalistische moneyman bij uitstek.

info
panorama_fish_eye

Juli 2017

Tom Cochez / 07-07-2017

Het rijk van zakenman Maurice De Velder wankelt

Benadeelden leggen via juridische procedures een bommentapijt rond het imperium van de omstreden zakenman die volop bezig is zijn vennootschappen leeg te maken.
Maurice De Velder Think Media
panorama_fish_eye

Juni 2016

Tom Cochez / 28-06-2016

Drie jaar schimmige Antwerpse vastgoeddeals

Komt er na de Optima-saga ook een audit naar belangenvermenging in Antwerpse stedenbouwkundige dossiers? Over deze dossiers gaat het.
ID/ photo agency
panorama_fish_eye

Maart 2016

Tom Cochez / 15-03-2016

N-VA houdt van fraude verdachte PS'er hand boven het hoofd

Waarom blokkeert N-VA de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van PS-Kamerlid Alain Mathot? Mathot is een belangrijke schakel in het Luikse machtsapparaat van de PS en…
Alain Mathot (Foto site Alain Mathot - Nathalie Verboven)
panorama_fish_eye

Oktober 2014

Tom Cochez, Georges Timmerman / 29-10-2014

De XII werken van Rob Van de Velde

Neen, echt goed boterde het de voorbije tijd niet tussen de Antwerps schepen Rob Van de Velde (N-VA) en Apache.be. Daarvoor hadden we teveel lelijke dingen geschreven over louche…
Rob_Van_de_Velde_Foto_Quinten_Jacobs-565x290
Tom Cochez / 07-10-2014

Stad Antwerpen zet 'lastige' stedenbouwkundig ambtenaar op zijspoor

Het Antwerps schepencollege heeft drie nieuwe stedenbouwkundig ambtenaren aangesteld. Op die manier wordt de tot nu enige 'lastige' stedenbouwkundig ambtenaar die zijn voet…
Tolhuis foto
Tom Cochez / 06-10-2014

Oude politieke cultuur in Antwerpen

Op het vlak van ruimtelijke ordening regeert opnieuw de oude politieke cultuur in Antwerpen. Onze onthullingen over opmerkelijke winsten bij de dubbele verkoop van de Renaultsite…
De slachthuissite (Beeld: slachthuiswijk2060)
panorama_fish_eye

September 2014

Georges Timmerman / 15-09-2014

Bouwvergunning Renaultsite juridisch aanvechtbaar

Heeft het Antwerpse college de beginselen van behoorlijk bestuur geschonden door tegen alle geldende regels in een vergunning te geven voor de bouw van een toren op de Antwerpse…
De Antwerp Tower (Foto Wikipedia)
Karl van den Broeck / 09-09-2014

De kracht van veranderende bouwvoorschriften

Op het Schoon Verdiep in Antwerpen wordt op het vlak van ruimtelijke ordening een weinig fraai voorbeeld gegeven van de 'kracht van verandering'. Pertinente vragen bij de…
Karl
Tom Cochez / 04-09-2014

Oude politieke manoeuvres achter de Renaultsite

Het Antwerps college van Bart De Wever heeft de aanvraag voor de bouw van een groot nieuwbouwproject aan de oude Renaultgarage goedgekeurd, tegen het advies van de…
Beeld Tunnelplaats
panorama_fish_eye

November 2013

Tom Cochez, Georges Timmerman / 21-11-2013

Burgemeester Bart De Wever kiest tweede kabinetschef

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever heeft in alle stilte een tweede kabinetschef aangesteld: Koen Derkinderen. Zijn oorspronkelijke kabinetschef, Joeri Dillen, blijft…
deWever02
panorama_fish_eye

Augustus 2013

Tom Cochez, Georges Timmerman / 29-08-2013

Forse winst bij dubbele verkoop Antwerpse Renaultsite

Op 21december 2012 werd de Antwerpse Renaultsite twee keer verkocht. Dat blijkt uit notariële akten die Apache.be publiceert. Renault verkocht aan Maurice De Velder en Tom De…
Renault
Tom Cochez / 21-08-2013

De verkoop van de Renaultsite en de kabinetschef van Bart De Wever

Land Invest Group, de projectontwikkelaar waar Joeri Dillen tot voor zijn aantreden als kabinetschef van Bart De Wever operationeel directeur was, zal de voormalige Renault-garage…
Renaultsite (screenshot website Land INvest Group)
panorama_fish_eye

Januari 2013

Georges Timmerman / 11-01-2013

Zaken zijn zaken: N-VA en PS vinden elkaar op Antwerpse vastgoedmarkt (2)

Wat heeft Bart De Wever gemeen met voormalig Sp.a toppoliticus Luc Vandenbossche, de van corruptie en witwaspraktijken verdachte PS'er Alain Mathot en de harde kern van de Luikse…
Naamloos
Georges Timmerman / 10-01-2013

Zaken zijn zaken: N-VA en PS vinden elkaar op Antwerpse vastgoedmarkt (1)

N-VA en PS vinden elkaar wonderwel. Toch wanneer het gaat om het afsluiten van lucratieve vastgoeddeals in Antwerpen. Spilfiguur daarbij is Joeri Dillen, de nieuwe kabinetschef…
Les tours d'habitations sur 't Eilandje en bord d'Escaut. (Photo: Arcadis)