DOSSIER - 6 ARTIKELS

Een stikstofbom onder Vlaanderen

dossierfoto
Foto: © Stef Arends

Zowel de natuurbeheerders als landbouwers verkeren in onzekerheid over welke gebieden gevrijwaard moeten blijven voor natuur, hoelang op welke plek nog landbouw is toegestaan, en hoe die landbouw er dan uit moet zien.

Ondertussen stoppen in Vlaanderen elke dag drie boeren hun bedrijf. De bedrijven die overblijven zijn steeds grootschaliger: het gemiddelde aantal dieren per bedrijf is verdubbeld sinds 2005. Aan de andere kant groeit de vraag naar kleinschaligheid en lokale producten. Dierenrechtenactivisten zetten dierenwelzijn met succes op de politieke agenda. Maar diervriendelijk is niet altijd milieuvriendelijk.

 

Toekomstscenario's

Een maatschappelijk debat over een duurzame toekomst voor de Vlaamse landbouw en natuur, is nodig.

In deze reeks nemen we daarom drie mogelijke toekomstscenario’s onder de loep. Op basis van gesprekken met landbouwers, natuurorganisaties, boerenorganisaties, wetenschappers, stalbouwers, politici, ambtenaren, actiegroepen en voedselstartups, komen drie denkrichtingen naar voren voor de boer van de toekomst. We bekijken ook hoe de politiek tegenover die denkrichtingen staat.

Deze scenario’s zijn uitersten, maar ze zijn nuttig om de keuzes waar we voor staan inzichtelijk te maken:

  • De econoom: de huidige ontwikkeling van schaalvergroting en optimalisatie wordt doorgezet. Met behulp van technologische oplossingen weet de veehouderij stikstofemissie en andere vervuiling tot een minimum terug te brengen. In niet-grondgebonden megastallen op industrieterreinen zetten productiedieren zo efficiënt mogelijk plantaardig voer om in dierlijke producten. Door die intensivering komt land vrij voor natuur.
  • De romanticus: de schaalvergroting wordt aan banden gelegd, en men gaat terug naar kleine, familiale akkerbouw- en veeteeltbedrijven. Landbouw en natuur verdelen de schaarse ruimte, en de veestapel moet krimpen om de uitstoot onder controle te krijgen. De biologische filosofie krijgt een groter aandeel, omdat men het belangrijk vindt dat dieren buiten kunnen komen. Dit zorgt wel voor een hogere emissie per dier.
  • De futurist: de veehouderij zoals we die kennen verdwijnt volledig. Hoogwaardige eiwitproductie zal niet meer door dieren, maar door bacteriën en schimmels gebeuren. De grondstofverliezen en vervuiling van de veehouderij verdwijnen. De natuur krijgt de kans om te herstellen, en er komt ruimte vrij voor uitbreiding van de habitats. Door de vrijgekomen ruimte kan er wel kleinschalige akkerbouw blijven bestaan, zonder het gebruik van dierlijke mest: de zogenaamde biocyclische veganlandbouw.

Artikels in dit dossier:

 

Dit onderzoeksartikel kwam tot stand met de steun van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek.

info
panorama_fish_eye

Februari 2023

Steven Vanden Bussche / 22-02-2023

Stikstofdiscussie over uitzonderingen mist de essentie

Er is nood aan een robuuste stikstofregeling zonder achterpoortjes.
Vooral heide en venen krijgen het hard te verduren onder stikstof
panorama_fish_eye

November 2020

Stef Arends / 27-11-2020

Een stikstofbom onder Vlaanderen: regering staat voor harde keuzes

Apache verkende drie toekomstscenario's om de stikstofproblematiek aan te pakken. Hoe kijkt de politiek hiernaar? Binnen de Vlaamse Regering zit alvast storing op de lijn.
POLITICS FLEMISH PARLIAMENT PLENARY SESSION
Stef Arends / 26-11-2020

Een stikstofbom onder Vlaanderen: boeren zonder dieren

Vlaanderen is zwaar vervuild door stikstof uit de veehouderij. Waarom zouden we nog dieren gebruiken voor onze eiwitvoorziening?
De 'Impossible burger' wordt gemaakt van onder meer gistextract. (Foto: Impossible Foods)
Stef Arends / 25-11-2020

Een stikstofbom onder Vlaanderen: kleinschaligheid in een volgebouwde regio

Vlaanderen is zwaar vervuild door stikstof. Kunnen we de harmonie herstellen tussen de kleinschalige veehouder, de natuur en de consument?
Guy Depraetere is biologisch vleesveehouder en actief in de ABS-commissie vleesvee. (Foto © Stef Arends)
Stef Arends / 24-11-2020

Een stikstofbom onder Vlaanderen: redt grootschalige landbouw het milieu?

Vlaamse natuurgebieden zijn zwaar vervuild door stikstof die vooral uit de landbouw komt. Kan technologische optimalisering van de landbouw onze natuur redden?
Kuijpers Kip in Grubbenvorst
Stef Arends / 23-11-2020

Een stikstofbom onder Vlaanderen: nood aan visie

Vlaamse natuurgebieden zijn nog meer door stikstof vervuild dan Nederlandse. Toch staat het probleem hier niet prominent op de agenda. Een Vlaamse langetermijnvisie op natuur en…
Koe klein