DOSSIER - 4 ARTIKELS

Wie hoort de ambtelijke verzen?

BELGAIMAGE-146870973
Computercursus voor particulieren in Nijmegen (1989) (Foto: Flip Franssen)

Apache bekeek daarom de nota’s die de Vlaamse administratie naar de onderhandelaars voor de toekomstige Vlaamse regering stuurde. Met hun bijdrage willen de ambtenaren ‘een optimale beleidsondersteuning bieden aan de regeringsonderhandelaars en inspiratie geven voor de beleidskeuzes die ze maken’.

In een vierdelige thematisch geordende reeks hield Apache de beleidsadviezen tegen het licht. We bekeken achtereenvolgens de voorstellen over klimaatsociale inclusiekenniseconomie en arbeidsmarkt, en innovatie en digitalisering. Wanneer het Vlaams regeerakkoord rond is, bekijken we wat ter harte werd genomen.

De voorstellen uit de nota's komen uiteraard niet van een wit blad. Ze bouwen voort op eerdere beleidsbeslissingen en werden mee geschreven door topambtenaren met politieke kleur.

Voor de partijen is het in elk geval niet onbelangrijk om de ‘ambtenarij’ mee te hebben. Want het is aan de administratie om de concrete beleidsbeslissingen uit te voeren.