Dit is een gastbijdrage. Een Apache-lezer levert met dit stuk een bijdrage aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Omega Diamonds: kiest parket kant van diamant?

Walter De Smedt
Hof_van_Cassatie_-_gewone_zittingszaal
Hof van Cassatie (foto: (c) Wikimedia - Johan Pafendis)

Binnen het Antwerps parket woedde toen een oorlog over de manier waarop het openbaar ministerie moest handelen. De procureur-generaal Liégeois was absoluut voorstander van een minnelijke schikking en wou in geen geval dat er rechterlijk toezicht zou op komen. De fiscale substituut Van Calster was daar niet tegen, maar wou een schikking in verhouding met de ontdoken belastingen.

Walter De Smedt
Walter De Smedt

Van Calster was er ook voorstander van om dergelijke schikking voor te leggen aan het onafhankelijk en onpartijdig oordeel van de strafrechter. Bovendien wees Van Calster er op dat ook de douane een vordering stelde en dat die nog veel hoger was dan wat het parket vorderde. Maar alweer waren de collega's van Van Calster tegen. Zij wensten geen samenwerking met de douanen.

De betwisting over de toepassingswijze van de uitgebreide minnelijke schikking, ook de afkoopwet genoemd, kwam later voor het Grondwettelijk Hof. Dat Hof gaf substituut Van Calster over de gehele lijn gelijk: de wet werd afgekeurd wegens het gebrek aan rechterlijk toezicht én omdat het parket, vermits het onder het gezag van de minister staat, niet onpartijdig is.

Ondertussen ging het Antwerps parket solo en sloot in mei 2013 een minnelijke schikking af. Het was de grootste minnelijke schikking ooit: 160 miljoen euro. De douanen lieten het er echter niet bij en dagvaarden op hun beurt Omega Diamonds. Zij stelden een eis van 4,6 miljard euro, een bedrag dat volgens de heer Goldberg van Omega overeenstemt met 7,5% van alle uitgaven die de regering inschreef in de voorlopige federale begroting voor 2017!

Tweemaal vrijgesproken

De advocaat van Omega Diamonds, meester Raf Verstraeten, pleitte dat de vordering in strijd was met het Europese recht en dergelijke handelsbelemmerende maatregelen tot de uitsluitende bevoegdheid van de Europese Unie behoren.

Het parket zelf lachte de hele procedure voor een schadevergoeding weg. Openbaar aanklager Paul Hannes zei al op het proces in eerste aanleg:

“Het nadeel dat de Belgische Staat heeft geleden door de douanefraude waar de douane Omega Diamonds van beticht, is nul. Op invoer van de ruwe diamant is geen invoerrecht, btw of accijns verschuldigd. Ik zie het belang van de douane niet“.

Zowel de rechtbank van eerste aanleg als het hof van beroep van Antwerpen volgden de stelling van de verdediging én van het parket : tweemaal vrijspraak.

Sylvain Goldberg van Omega Diamonds was erg opgezet met deze vrijspraken: “Once we accept our limits, we go beyond them ... Het parket staat aan de kant van Omega Diamonds - Het sterkt mijn vertrouwen in het gerecht."

Cassatie

Alweer hield de douane het been stijf. De dienst tekende cassatie aan. En dat zorgde voor een ongewone wending.

Hof_van_Cassatie_-_gewone_zittingszaal
Hof van Cassatie (foto: (c) Wikimedia - Johan Pafendis)

Volgens het parket-generaal bij het hof van cassatie had het hof van beroep bij de beoordeling van zijn bevoegdheid 'geweigerd' een belangrijk proces-verbaal te bestuderen en had het daarom een te beperkt onderzoek gevoerd van de feiten. En het hof volgde de stelling van de advocaat-generaal.

Belga meldt dat het hof van cassatie dinsdag het arrest dat het Antwerpse hof van beroep had uitgesproken over de miljardenclaim van Douane en Accijnzen tegen het diamantbedrijf Omega Diamonds en elf medebeklaagden heeft verbroken en het dossier naar het hof in Gent heeft gestuurd. Volgens het hof van cassatie heeft het Antwerpse hof inderdaad een te beperkt onderzoek gevoerd van de feiten.

Hallo!

Dat het hof van cassatie een arrest van een hof van beroep verbreekt, behoort tot de normale gang van zaken. Waarom dat in dit dossier gebeurde is toch merkwaardig.

Een advocaat-generaal van dat hof stelt immers niet iedere dag dat een hof van beroep geweigerd heeft een 'belangrijk' proces-verbaal te bestuderen. En de motivatie van het hof van cassatie, “een te beperkt onderzoek”, is ook niet mis.

Het gaat hier dus niet om een fout bij de interpretatie van de wet maar om een opzettelijk niet bestuderen van een proces-verbaal en een beperking van het onderzoek over de feiten.

Door de vorige afkeuring van de afkoopwet door het grondwettelijk hof werd de procureur-generaal Liégeois al keurig op zijn nummer gezet.

Door de vorige afkeuring van de afkoopwet door het grondwettelijk hof werd de procureur-generaal Liégeois al keurig op zijn nummer gezet. Nu komt daar nog de uitspraak van het hoogste hof, dat toeziet op de toepassing van de wet, bij. 'Geweigerd' om te onderzoeken en 'te beperkt' onderzoek. Het is nu afwachten wat het hof van beroep te Gent zal uitspreken.

Intussen is er ook een andere uitspraak in deze aangelegenheid gevallen: substituut Van Calster werd door de tuchtrechtbank afgezet uit zijn ambt wegens “een gebrek aan eerbied voor de hiërarchie". Voor welke hiërarchie? Deze van het parket-generaal van Antwerpen of deze van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie?

LEES OOK
Tom Cochez / 23-11-2016

Dossier afkoopwet: Belgische rechtstaat te koop

Diamantairs en miljardairs lieten een wet op maat schrijven om veroordelingen af te kopen. Het hallucinante, volledige verhaal achter de afkoopwet.
EPSYLON, psychiatric care network in Brussels inaugurated the Maisin of Teen AREA +, care clinic exclusively for teenagers, in the presence of Bernadette Chirac, Didier Reynders, Armand De Decker, Didier Gosuin, by Hervé Jamar and Professor Marcel Rufo .
Raf Sauviller / 20-03-2014

Regering wil diamantairs eigen transporten laten controleren

Terwijl geheime Zwitserse bankrekeningen kreunen onder het zwart geld van talloze Antwerpse diamantairs, lobbyde de sector met succes bij staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior…
(Foto Jurvetson)
Bram Souffreau / 23-12-2013

Maak gratis kennis met het aanbod van Apache.be

Tijdens de eindejaarsvakantie zet Apache.be een aantal belangwekkende onderwerpen van het voorbije jaar op een rijtje. Elke dag maken we een van onze onderzoeksjournalistieke…
Cadeau