Dit is een gastbijdrage. Een Apache-lezer levert met dit stuk een bijdrage aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Open brief aan Paul Borghgraef

Walter De Smedt
Tunnelplaats
Het ontwerp voor de Renault-site van Veelaert Architecten in opdracht van Land Invest Group (Tunnelplaats - 3d Digital Arts And Architecture [DAAA])

Dat het om Waalse gepensioneerden gaat doet er niet toe: in deze tijden van onzekerheid over wat de toekomst voor alle Belgen gaat brengen is dat bijkomstig. Ik beken evenwel dat ik met moeite kan volgen. De éne dag is het alsof het bedrijf het failliet nabij is, de andere wordt gemeld dat alles is opgelost. Aandelen overgedragen, grond verkocht, en zelfs het gehele bedrijf overgenomen.

Niet alleen het lot van de gepensioneerden van Ogeo grijpt mij aan.

Ook voor de bewoners van de 'Koekenstad' staat veel op het spel. Wonen in een leefbare stad is niet enkel een privé-aangelegenheid maar ook een zaak van openbaar belang. Dat geeft aan het samenwerkingsverband tussen de stad en uw bedrijf een specifiek karakter: de burger heeft er een verhoogd belang bij dat het reilen en zeilen van een privé-bedrijf overstijgt.

Wat mij daarin stoort, is dat er geen gevolg gegeven wordt aan de terechte verklaring van de burgemeester die aandrong op openheid en transparantie. Wat er achter de schermen gebeurt, is schimmig en dat zet de burgers aan tot wantrouwen.

Uiteraard doet ieder privé-bedrijf met de centen wat de aandeelhouders en de bestuurders beslissen. Als het om bouwprojecten gaat is daar evenwel een correctie aan. Om te mogen bouwen is er een toelating nodig

Uiteraard doet ieder privé-bedrijf met de centen wat de aandeelhouders en de bestuurders beslissen. Als het om bouwprojecten gaat, is daar evenwel een correctie aan. Om te mogen bouwen is er een toelating nodig. Daar beslist een promotor niet zelf over. De beslissing van het stadsbestuur is evenmin willekeurig. Er zijn bouwvoorschriften en adviezen van een Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening waarin de burger zijn gemotiveerde wens heeft geuit.

Als het met het bedrijf niet goed gaat, zijn er ook andere voorschriften die tot doel hebben te voorkomen dat het van kwaad naar erger gaat. De wet op de continuïteit der ondernemingen heeft daartoe meerdere 'knipperlichten' voorzien en aan iedere toestand aangepaste maatregelen bedacht om het bedrijf te helpen de moeilijke periode door te komen.

Het wetboek van vennootschappen voorziet een aantal waarschuwingsmechanismen, die bestuurders en aandeelhouders tijdig moeten alarmeren zodat ze nog kunnen ingrijpen. Er zijn er drie: een informatieverplichting, de verplichte beraadslaging en een waarschuwingsprocedure.

De wetgever heeft ook een systeem opgezet waardoor ondernemingen in moeilijkheden kunnen opgespoord worden en er bijstand kan worden verleend. Daartoe moeten de bedrijven in moeilijkheden in een vroeg stadium geïdentificeerd worden opdat ze uit hun kritische toestand zouden geholpen worden.

Daarom heeft de wet op het gerechtelijk akkoord verschillende mogelijkheden voorzien. Een van deze maatregelen is het systematisch verzamelen van gegevens door de rechtbanken van koophandel.

Deze diensten waren reeds gekend onder de naam 'depistage' die uit diverse 'knipperlichten' de ondernemingen volgden. Het is de opdracht van de Kamers voor Handelsonderzoek te onderzoeken of een onderneming in een gevaarlijke situatie is geraakt en hoe haar rendabiliteit kan beoordeeld worden. Deze Kamers rapporteren aan de Procureur des Konings die, krachtens de nieuwe wet op het gerechtelijk akkoord, zelf de procedure kan opstarten om het akkoord voor een onderneming te bekomen.

Voor zo ver ik uit de media kan vernemen, werd op deze vormen van hulp en bijstand geen beroep gedaan. Dat verwondert mij nog het meest omdat u naast uw activiteiten als bedrijfsleider ook de voorzitter bent van de consulaire rechters in dezelfde rechtbank van koophandel te Antwerpen die voor de hulp en bijstand moet zorgen. U weet beter dan wie ook welke de verplichtingen en de mogelijkheden zijn.

Door beroep te doen op de kunde van uw collega's in de rechtbank kan ook een eind gemaakt worden aan de onzekerheid over zowel de toekomst van uw bedrijf als die van de bewoners van de stad die allen toekijken in welke omstandigheden zij zullen kunnen wonen en leven. Omdat het belang van de laatsten minstens even belangrijk is dan dat van het bedrijf dat u bestuurt, wou ik er u toch aan opmerkzaam op maken.

LEES OOK
Tom Cochez / 07-03-2023

Land Invest Group en de cocaïnemaffia

Werd de omstreden projectontwikkelaar gebruikt om drugsgeld wit te wassen?
Hoboken frituur Delux aanslag
Tom Cochez / 18-10-2022

Ook Hof van Cassatie stuurt Erik Van der Paal wandelen

De tsunami aan procedures van de projectontwikkelaar tegen Apache strandt (voorlopig) bij het Hof van Cassatie.
(Toenmalig) schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA) buigt voor Erik Van der Paal.
Tom Cochez / 10-10-2022

Verhuis VDAB legt deal tussen Ghelamco en Antwerps college bloot

De nakende verhuis van VDAB toont dat Ghelamco zoete broodjes bakt met het Antwerpse stadsbestuur.
Paul Gheysens (Ghelamco) en Bart De Wever (N-VA)