DOSSIER - 4 ARTIKELS

#RecoveryFiles

Apache werkt mee aan een internationaal onderzoek naar de begunstigden van het Europees Herstelfonds

Meer dan 700 miljard euro heeft de Europese Commissie veil om de nationale economieën in de Europese Unie te ondersteunen. Het coronaherstelfonds, voluit Recovery and Resilience Facility (RFF), is nooit eerder gezien. Deze financiële injectie komt bovenop de ruim 1.000 miljard euro die Europa via de reguliere meerjarenbegroting (2021-2027) zal spenderen.

Over de transparantie over wie subsidies of leningen uit het coronaherstelfonds krijgt, zijn evenwel geen Europese afspraken gemaakt. Journalisten uit twintig lidstaten, waaronder Apache voor België, slaan onder leiding van Follow the Money de handen in elkaar om meer zicht te krijgen op de uiteindelijke begunstigden.