Studentenplatform Ongehoord

Studentenplatform Ongehoord

Studentenplatform Ongehoord is een organisatie van en voor studenten die zich inzet voor democratisch en kwaliteitsvol onderwijs in Nederlandstalig België. We spreken ons uit tegen de onderfinanciering van het hoger onderwijs door de Vlaamse Overheid, tegen besparingen op onderwijsaanbod en op studentenvoorzieningen. We zijn solidair met het hogeronderwijspersoneel.

ALLE ARTIKELS VAN STUDENTENPLATFORM ONGEHOORD