DOSSIER - 11 ARTIKELS

Dit was Apache in 2018

Apache overzicht kleur2018
© Kim Duchateau / Apache

Steeds meer mensen vinden de weg naar onze artikels. Steeds meer lezers worden lid, of kopen een aandeel van onze lezerscoöperatie. Maar ook collega's van andere media en... politici houden onze onderzoeken in de gaten.

We zijn trots op wat we dit jaar hebben bereikt. En dat dankzij de steun van onze leden en coöperanten. Eén keer per jaar zetten we graag onszelf in het zonnetje. Blik met ons terug op Apache in 2018!

Wil je ons het komend jaar elke dag lezen, of een extra duw in de rug geven? Word dan nu lid, koop een aandeel van onze lezerscoöperatie of doe gewoon een gift, en bouw zo mee aan een unieke en noodzakelijke nieuwssite. Alvast bedankt!

 

Speculatie verdrijft inwoners aan Oude Dokken in Gent

Aan de rand van de Oude Dokken, een stadsvernieuwingsproject in de buurt van de Gentse Dampoort, verdwijnen oorspronkelijke bewoners door nieuwe bouwprojecten. Speculatie eist haar tol, terwijl voor steeds meer Gentenaars een dak boven het hoofd onbetaalbaar wordt. In geen enkele Vlaamse centrumstad stegen de gemiddelde prijzen voor woningen zo hard als in Gent. “Er dient zich een wooncrisis aan die niet alleen de onderkant van de huurmarkt, maar ook delen van de middenklasse treft", zegt socioloog Stijn Oosterlynck.

Voor leden:

 

Land Invest Gate: de verdwenen miljoenen

In de schoot van projectontwikkelaar Land Invest gingen jarenlang miljoenen euro in rook op. Op kosten van het Luikse pensioenfonds Ogeo ontvingen bestuurders en managers excessieve vergoedingen. Spectaculaire bedragen werden besteed aan exclusieve restaurantbezoeken, dito snoepreisjes en ander lekkers. Tegelijk werd de politieke en zakelijke entourage van de projectontwikkelaar op creatieve wijze gesoigneerd via leningen, sponsoring, dubieuze opdrachten en bestellingen.

Voor leden:

 

Malle kocht witwasboete van familielid schepen af

Het gemeentebestuur van Malle nam landbouwgrond van de schoonfamilie van eerste schepen Jules Mintjens voor een zeer hoge prijs over. De grond was eigenlijk in beslag genomen vanwege een witwasmisdrijf, maar die straf kocht de gemeente voor 400.000 euro af. Een dwarsliggende schepen van Ruimtelijke Ordening werd uit de N-VA gezet. Documenten die Apache in handen heeft, geven inzicht in een decennialang aanslepende zaak van belangenvermenging, op maat gemaakte bestemmingsplannen en een gemeentebestuur dat privébelang boven het algemeen belang stelt.

Voor leden:

 

Een school met heimwee naar het Derde Rijk

Nog voordat Pano de ware aard van Schild en Vrienden blootlegde, vond Apache hen al terug in het het Oude Klooster Maleizen in Overijse. Een plek waar neonazi's, antisemieten en geradicaliseerde geestelijken elkaar vinden. Een hele reeks gelekte foto's brengt de hoofdrolspelers binnen dat netwerk in beeld. Een onderzoeker aan de KUL, de zoon van een minister, een handvol bestuurders met heimwee naar het Derde Rijk en zelfs de extreemrechtse jongerenbeweging Schild en Vrienden krijgen onderdak in het klooster.

Voor leden:

 

Steeds meer camera's: wie op weg is, is gezien

De nieuwe camerawet creëert heel wat extra mogelijkheden voor cameragebruik door ordediensten en private bewakingsfirma’s. Specialisten plaatsen vraagtekens bij de effectiviteit van camerabewaking en waarschuwen voor de impact op onze privacy. Maar sinds de aangepaste camerawet op 25 mei van kracht werd, beloven steeds meer burgemeesters meer camerabewaking door politie en andere diensten. Moeten we Big Burgemeester vrezen?

Voor leden:

 

De Soedan-files: hoe het Commissariaat-Generaal essentiële informatie verzweeg

Na de Soedanese identificatiemissie in september 2017 werden verschillende vluchtelingen naar Soedan teruggestuurd die niet teruggestuurd hadden mogen worden. Dat blijkt uit nieuwe getuigenissen en e-mails die Apache in handen kreeg. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) liet essentiële informatie weg uit haar Soedan-rapport, zo blijkt uit nieuwe getuigenissen van vluchtelingen, e-mailwisselingen en een brief van het CGVS aan staatssecretaris Theo Francken. Verschillende vluchtelingen die zijn teruggestuurd naar Soedan liepen wel degelijk ernstig risico op foltering.

Voor leden:

 

Hoe de regering een perfect pensioenplan offerde aan Europa

Sinds het aantreden van de regering Michel woedt er een verhit pensioendebat in België. Nochtans bestaat er al vier jaar een perfect plan om de pensioenen te ‘redden’. Het werd uitgewerkt door de knapste koppen van het land en gedragen door zowat alle partijen. En toen kwam de regering-Michel. Die gebruikte het plan om te scoren bij Europa. In plaats van de pensioenhervorming uit het politieke gewoel te halen, wordt ze nu één van dé verkiezingsthema's. Een reconstructie van een nationale ramp.

Voor leden:

 

Hoe topmedewerker Schauvliege administraties saboteerde in voordeel olie-importeur

Briefwisseling die Apache kon inkijken toont hoe een adjunct-kabinetschef van Vlaams minister Schauvliege (CD&V) zowel OVAM als de milieu-inspectie buitenspel zette door op eigen houtje een beslissing te nemen in het voordeel van een olie-importeur.  De vertrouweling van de minister beslechtte begin 2015 een discussie tussen OVAM en de milieu-inspectie enerzijds en Oilchart anderzijds in het voordeel van het internationaal bunkerbedrijf dat als één van de enige in de Antwerpse haven zelf mengelingen maakt voor zware scheepvaartolie. Minister Schauvliege stelde zich burgerlijke partij, maar de man ging na een korte schorsing desondanks terug aan de slag op haar kabinet.

Voor leden:

 

Het is bijna 'high noon' in News City

Hoe kon een bedrijf waar de ‘machtigste’ en de ‘invloedrijkste’ mannen in de Vlaamse media de lijnen uitzetten, zo blunderen voor de ogen van tv-kijkend Vlaanderen? De crisis bij de redactie van VTM Nieuws was meer dan een fait divers over een gelekte mail. De digitale transitie van De Persgroep blijft een brokkenparcours. En ondertussen tikt de klok.

Voor leden:

 

Drama in de kolonie: de moord op André Ryckmans

Eén van de getuigen die opduikt in de eerste aflevering van de VRT-reeks ‘Kinderen van de kolonie’ is de 89-jarige Geneviève Ryckmans-Corin, de weduwe van adjunct-gewestbeheerder André Ryckmans. “Tijdens de woelige periode rond de onafhankelijkheid werd haar man vermoord”, zo meldt de perstekst van de VRT. Apache reconstrueert de nooit helemaal opgehelderde omstandigheden van die moord.

Voor leden:

info
panorama_fish_eye

December 2018

Redactie Apache / 24-12-2018

Dit was Apache in 2018

Met 2019 in zicht, blikt de redactie van Apache terug op 2018. Twee weken lang lees je helemaal gratis 10 onthullende, verdiepende en ophefmakende artikels uit 2018!
Apache overzicht kleur2018
panorama_fish_eye

November 2018

Tom Cochez, David Leloup / 28-11-2018

Land Invest Gate (1): de verdwenen miljoenen

Documenten die Apache en Le Vif konden inkijken, tonen hoe Erik Van der Paal - de protegé van N-VA-voorzitter Bart De Wever - en zijn Nederlandse kompaan Marc Schaling zes jaar…
Illustratie: Mellon
Georges Timmerman / 21-11-2018

Drama in de kolonie: de moord op André Ryckmans

André Ryckmans sneuvelde op 17 juli 1960, een paar weken na de onafhankelijkheid van Congo. Zijn nu 89-jarige weduwe Geneviève Ryckmans-Corin, is een van de getuigen in de Canvas…
Schermafbeelding 2018-11-21 om 12.21.53
panorama_fish_eye

Oktober 2018

Steven Vanden Bussche / 25-10-2018

Hoe topmedewerker Schauvliege administraties saboteerde in voordeel olie-importeur

Apache reconstrueert hoe Hugo Geerts, de op non-actief gezette adjunct-kabinetschef van minister Schauvliege, zijn administratie buitenspel zette in het voordeel van een olie…
asfaltmeer Curacao
panorama_fish_eye

September 2018

Karl van den Broeck / 24-09-2018

Het is bijna ‘high noon’ in News City

Crisis VTM Nieuws gaat verder dan gelekte mail: Persgroep worstelt met digitalisering, redacties met verlies autonomie
Kris Hoflack vtm
Stef Arends / 13-09-2018

Malle kocht witwasboete van familielid schepen af

De gemeente Malle heeft grond van de schoonfamilie van de eerste schepen voor een zeer hoge prijs overgenomen. Een dwarsliggende schepen werd uit de N-VA gezet.
Twee visuals van de plannen-02
Steven Vanden Bussche / 03-09-2018

Speculatie verdrijft inwoners aan Oude Dokken

Aan de rand van de Oude Dokken, een stadsvernieuwingsproject in de buurt van de Gentse Dampoort, verdwijnen oorspronkelijke bewoners door nieuwe bouwprojecten.
Ontruimde bouwblok Doornzelestraat
panorama_fish_eye

Augustus 2018

Jan Walraven / 09-08-2018

Steeds meer camera's: wie op weg is, is gezien

In heel wat lokale partijprogramma's wordt steeds meer camerabewaking beloofd, en minister Jambon moedigt die drang ook verder aan. Kijkt Big Burgemeester over onze schouder mee?
air-aircraft-blue-sky-336232
panorama_fish_eye

Juni 2018

Stef Arends / 25-06-2018

De Soedan-files (1): hoe het Commissariaat-Generaal essentiële informatie verzweeg

Nieuwe getuigenissen en e-mails die Apache in handen kreeg, tonen aan dat verschillende vluchtelingen nooit naar Soedan mochten worden teruggestuurd.
Thumbnail 'Bahit'
panorama_fish_eye

Maart 2018

Tom Cochez / 08-03-2018

Een school met heimwee naar het Derde Rijk

Gelekte foto's onthullen extreemrechts netwerk rond onderzoeker KUL, zoon van een minister, neonazistische schoolbestuurders en geestelijken die samenzweren tegen progressieve…
generaal-overste Pius X geflankeerd
panorama_fish_eye

Februari 2018

Karl van den Broeck / 19-02-2018

Dossier Pensioenen (1): Hoe de regering een perfect pensioenplan offerde aan Europa

In plaats van de pensioenhervorming uit het politieke gewoel te halen, wordt ze nu verkiezingsthema nummer één. Een driedelige reconstructie van een nationale ramp.
oude vrouwen pensioen gepensioneerden