DOSSIER - 4 ARTIKELS

Voor de goede Orde

Voor de goede Orde

Hun voorstel is volledig klaar maar werd nog niet ingediend. Politiek bestaat er inhoudelijke wel degelijk een consensus, maar zoals dat in België wel vaker het geval is, dreigt het communautaire spook ook hier roet in het eten te gooien. De Orde van geneesheren kampt met een eigen B-H-V en dat is een godsgeschenk voor conservatieve krachten die elke hervorming tegen willen gaan.

Toch lijkt er in de schoot van de Orde bereidheid om dingen te veranderen en transparanter te werken. Zo ging de Orde in op de vraag van Apache tot inzage in de geconsolideerde jaarrekening. Want wat doet de Orde eigenlijk met de bijna 8 miljoen euro aan lidgelden die ze jaarlijks binnenkrijgt? En heeft ze al die jaren al een kapitaal opgebouwd? Apache legt het u uit in Dossier Orde van geneesheren.