Toelichting bij samenwerking Apache - Peter Blasic

Redactie Apache
apache blauw

Het artikel zou onterecht kunnen doen vermoeden dat Blasic, die vijf jaar terug ook een aantal artikels voor Apache schreef, dergelijke laakbare praktijken ook al hanteerde toen hij bijdragen schreef voor Apache.

Dat beeld strookt niet met de realiteit.

Wel is het zo dat Apache Peter Blasic in september 2014 betrapte op plagiaat. Hij nam stukken van artikels over en liet deze doorgaan voor eigen werk. Na de vaststelling van plagiaat heeft Apache de samenwerking met hem verbroken.

Blasic publiceerde op Apache in totaal 33 artikels over internationale politieke kwesties. In vier daarvan werden een of enkele paragrafen vertaald en overgeschreven van buitenlandse sites of bladen, zonder bronvermelding.

Voor Apache is bronvermelding cruciaal. Daarom hebben we de samenwerking met Peter Blasic ook stopgezet en de door hem gepubliceerde artikels offline gehaald. Dat was geen fijne beslissing, maar we willen niet teren op het journalistiek werk van andere mensen.

EUobserver

Drie jaar na de feiten werden we gecontacteerd door een journalist van EUobserver. Hoewel de feiten dateerden van de periode 2013-2014 eiste hij in 2017 een soort schadevergoeding van Apache van 5.000 euro omdat Blasic enkele paragrafen uit vier van zijn artikels vertaalde en overschreef zonder bronvermelding.

We vonden de vraag van de journalist in kwestie voor een soort schadevergoeding correct, maar de gevraagde prijs onredelijk. Over die prijs was er getouwtrek. Apache was bereid om de zaak door de rechtbank te laten beslechten. De suggestie die links en rechts opduikt alsof we de zaak zouden willen toedekken, is dus volledig naast de kwestie. Uiteindelijk kwamen we onderling overeen om 1.600 euro te betalen.

Het artikel in De Groene Amsterdammer geeft aan dat Peter Blasic nadat hij door Apache aan de deur was gezet, kennelijk steeds driester te werk ging en daarbij blijkbaar zelfs zover ging dat hij ook bronnen uitvond. Hoe laakbaar het plagiaat dat hij pleegde bij Apache ook is, in de artikels die Blasic ooit voor ons schreef, is er nooit sprake geweest van oncontroleerbare, laat staan uitgevonden bronnen.

Het overgrote deel van de artikelen die Blasic op Apache publiceerde - 29 van de 33 - waren overigens opiniestukken en analyses.

Tot slot, voor de duidelijkheid: Apache verleende volop medewerking aan het artikel in De Groene Amsterdammer. Omdat we ervan overtuigd zijn dat figuren als Blasic de sowieso al tanende geloofwaardigheid van media aantasten en moeten gestopt worden.

 

Dit stuk kreeg een update na publicatie

LEES OOK
Jan Walraven / 05-09-2018

Privacygids

Valt er te ontkomen aan de datahonger van honderden bedrijven? Met deze privacytips kan je je online privacy beter beschermen.
privacygids-header
Kaja Verbeke, Stef Arends / 01-03-2018

'Nergens ter wereld bestaat de vrije markt'

Lees hier het verslag en herbekijk de lezing over eerlijk bankieren met onder meer de Oostenrijkse econoom Christian Felber.
bank detroit
Tom Cochez, Eric Walravens / 05-05-2017

Fake news poisons Belgian public opinion about Kazachgate

Research from Apache and Médor reveals how fake news website Open Source Investigations attempts to influence the public opinion on the settlement law.
Patokh Chodiev (Foto: Novosti © Valeriy Levitin)