De impliciete schuldbekentenis van Bart De Wever

Karl van den Broeck
bart de wever guerrilla
De guerrilla die Bart De Wever in 2017 inzette tegen Apache is nog steeds niet geluwd. (© Belga)

Op 24 juni 2019, bijna twee jaar nadat Fornuisgate losgebarsten was, keurde de Antwerpse gemeenteraad de deontologische code voor mandatarissen goed. Dat gebeurde geruisloos. De beslissing haalde toen de pers niet.

Dat die code er komt, is een rechtstreeks gevolg van Fornuisgate. Toen Groen in 2017 naar het Integriteitsbureau stapte om te laten onderzoeken of burgemeester Bart De Wever (N-VA) en zijn schepenen deontologisch hun boekje te buiten waren gegaan, bleek al snel… dat er geen regels waren.

Het bureau stak dus de handen in de lucht en drong aan op een nieuwe, aangescherpte code. De Wever framede dat als een overwinning en velen gingen mee in zijn uitleg dat hij was “vrijgesproken".

Te innige band

Vernietigend arrest

Het arrest van het hof van beroep in Antwerpen, op 9 juni uitgesproken door raadsheer F. Vanneste, is over de hele lijn vernietigend voor projectontwikkelaar Erik Van der Paal. Je kan het hier integraal inkijken. Wij hebben het arrest geanonimiseerd, volgens de geldende GDPR-regels, de Europese verordening over gegevensbescherming.

De voorbije jaren is al herhaaldelijk gebleken, uit onverdachte hoek, dat er something rotten was met het verjaardagsfeestje van Erik Van der Paal. Het was het frappante bewijs van de innige band tussen hem en het stadsbestuur die Apache al sinds 2013 onderzoekt. Een band die volgens de auditeur van de Raad van State te innig was.

Door de deontologische code goed te keuren geeft de Antwerpse meerderheid (en dus ook de N-VA van Bart De Wever) toe dat de vorige niet aangepast was om ontsporingen te beteugelen

Voor de rechter in eerste aanleg en het hof van beroep was deze zaak zwaarwichtig en politiek relevant genoeg om de bijzondere journalistieke techniek van de verborgen camera te verrechtvaardigen. Journalisten moeten daar niet roekeloos mee omspringen, maar als daarmee belangenvermenging en vriendjespolitiek kunnen worden aangetoond, dan is die techniek zeker geoorloofd.

Door de deontologische code goed te keuren geeft de Antwerpse meerderheid (en dus ook de N-VA van Bart De Wever) toe dat de vorige niet aangepast was om ontsporingen te beteugelen. De aanscherping kwam er op expliciete vraag van het Integriteitsbureau. Met deze code wordt nauwlettend afgebakend op welke manier mandatarissen het algemeen belang moeten dienen.

“Voor mandatarissen is het algemeen belang belangrijker dan het particuliere belang van wie dan ook. De eer en waardigheid van het mandaat komen in het gedrang als een mandataris handelt in strijd met het algemeen belang en als hij ten koste van de stad, het OCMW of het district een voordeel wil toekennen aan zichzelf, een ander persoon of een organisatie met wie hij/zij een directe of indirecte band heeft.”

Lucratieve deals

Voor projectontwikkelaar Land Invest Group waren de omstreden deals met het stadsbestuur erg lucratief en er zijn ook voorbeelden van mandatarissen of mensen uit hun omgeving die rechtstreeks financieel beloond werden voor hun steun.

De guerrilla die Bart De Wever in november 2017 inzette tegen Apache is nog steeds niet geluwd. Door ons te omschrijven als een “lasterlijk medium” (ook nadat we waren vrijgesproken van laster) wilde hij ons criminaliseren.

Voor projectontwikkelaar Land Invest Group waren de omstreden deals met het stadsbestuur erg lucratief

De instructie aan zijn schepenen, ministers en aan Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) om systematisch niet te antwoorden op vragen van Apache maakt ons het werk erg moeilijk. Journalisten zijn deontologisch gebonden aan de plicht om een wederwoord te geven en om hun informatie te checken. De boycot van veel N-VA-mandatarissen bemoeilijkt dat.

Ondertussen heeft de juridische strijd van Erik Van der Paal tegen Apache (die neerkomt op een private vendetta) ook heel wat financiële gevolgen: hogere premies voor de verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid, hoge advocatenkosten en vooral enorm veel tijdverlies.

Lakei van vastgoedsector

Op het persoonlijke vlak is het uiteraard ook geen pretje om voortdurend te worden geconfronteerd met deurwaarders die dagvaardingen of veroordelingen op eenzijdig verzoekschrift komen betekenen. Bij wijze van boutade zou ik kunnen zeggen dat ik tijdens de coronalockdown naast mijn vrouw ook de deurwaarder in mijn bubbel had. Ik zag hem vaker dan mijn eigen ouders.

Onze redactie gaat onverdroten verder met het onderzoeken van de bouwwoede in Antwerpen. Er zijn verschillende dossiers waar het stadsbestuur vergunningen à la tête du client aflevert en waarbij adviezen van bevoegde instanties en van bewoners niet worden gevolgd.

Het Antwerpse stadsbestuur dient niet de belangen van de burger op zoek naar betaalbare woningen maar van de vastgoedsector

Dat is een kwalijke zaak, vooral omdat in deze dossiers niet de belangen van de burger (die op zoek is naar betaalbare woningen) maar van de vastgoedsector worden gediend. Dat huizen en panden een beleggingsproduct geworden zijn, maakt de zaak alleen nog maar wraakroepender.

Signaal tegen SLAPP

Dat Apache een schadevergoeding heeft gekregen, is geen unicum maar het komt toch heel zelden voor. Het is ook een belangrijk signaal van de rechterlijke macht tegen SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), het bestoken van journalisten met juridische procedures.

Ondertussen blijft Apache bereid om in een gesprek met burgemeester De Wever alle omstreden bouwdossiers in zijn stad onder de loep te nemen. In de nasleep van Fornuisgate beloofde hij – in tranen – dat hij klaarheid zou scheppen in deze duistere zaak(jes). Het geduld van de kiezer en van de pers is nu lang genoeg op de proef gesteld. Er is vijf jaar tijd verloren.

Tot slot. Gelukkig heeft Apache altijd kunnen rekenen op een trouw lezerspubliek dat ons werk naar waarde weet te schatten en dat ons ook financieel is blijven steunen. De Vrienden van Apache verdienen daarbij alle lof. De veroordeling van Erik Van der Paal is dan ook een pluim op hun hoed en op die van alle lezers.

LEES OOK
Tom Cochez / 18-10-2022

Ook Hof van Cassatie stuurt Erik Van der Paal wandelen

De tsunami aan procedures van de projectontwikkelaar tegen Apache strandt (voorlopig) bij het Hof van Cassatie.
(Toenmalig) schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA) buigt voor Erik Van der Paal.
Tom Cochez / 09-06-2022

Nieuwe gedragscode smoort Fornuisgate bis in de kiem

De doortocht van Bart De Wever en zijn toenmalige schepenen op het feest van Erik Van der Paal zou volgens de vernieuwde Antwerpse gedragscode de schijn van partijdigheid wekken.
Quasi-voltallig schepencollege bij het Fornuis op de verjaardag van Erik Van der Paal
Tom Cochez / 09-06-2022

Projectontwikkelaar Fornuisgate moet Apache schadevergoeding betalen

Apache heeft de privacy van projectontwikkelaar Erik Van der Paal niet geschonden en hem niet belaagd door het fameuze Fornuisfilmpje online te zetten.
Slachthuis-web©LisaDeveltere_IMG_2818
1 REACTIE
Eddy De Keyser13-06-2022 21:14:12
Ondertussen is er alweer een dossier, waarin de bewoners niet werden gehoord, bijgekomen. Het De Villegaspark in Berchem.